Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie zo dňa 29.9.2020

SÚBOR VIDEO
Dátum: 29.09.2020
Počet videní: 49
Informácie zo zasadnutia
V prílohe si môžeťe stiahnuť všetky informácie k zasadnutiu

Súbory na stiahnutie

pozvánka

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(436.5 kB) Pozvanka OcZ 29.9.2020.pdf Veľkosť: 436.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

uznesenia

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(238.4 kB) Uznesenia_OcZ_29_09_2020.pdf Veľkosť: 238.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
(118.9 kB) Nariadenia_29_09_2020.pdf Veľkosť: 118.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

zápisnica

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(641.5 kB) Zapisnica_OcZ_29_09_2020_final.pdf Veľkosť: 641.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

materiály k zasadaniu

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(23.4 MB) Materialy_OcZ_29_09_2020.zip
Súbory, ktoré obsahuje archív: 10.Navrh VZN opatrovanie/Material na rokovanie OcZ_opatrovanie.docx, 10.Navrh VZN opatrovanie/Thumbs.db, 11.Ziadost o prenajom vyskumnych vrtov/Material OcZ_Ziadost o prenajom vyskumnych vrtov.docx, 11.Ziadost o prenajom vyskumnych vrtov/Príloha ƒ. 1 ªiados£ o prenájom v∞skumn∞ch vrtov.pdf, 11.Ziadost o prenajom vyskumnych vrtov/Príloha ƒ. 2 Hospodárske zmluvy.pdf, 11.Ziadost o prenajom vyskumnych vrtov/Príloha ƒ. 3 LV ƒ. 583 k p.ƒ. 1044_31.pdf, 11.Ziadost o prenajom vyskumnych vrtov/Príloha ƒ. 4 Vypis z katastra nehnutelnosti parcela 1044-32.pdf, 11.Ziadost o prenajom vyskumnych vrtov/Priloha ƒ. 5 Situácia umiestnania geotermalnych vrtov.pdf, 11.Ziadost o prenajom vyskumnych vrtov/Thumbs.db, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Material na OcZ_Odpredaj podielu casti pozemk_Spackova.docx, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 1.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 2.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 3 Situacia pozemku p.ƒ. 221.docx, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 5 LV 374.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok/, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok/01_Stefanek_07_09_2020.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok/02_LV_375.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok/03_Informatívna katastrálna mapa.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok/04_Mapa τirτích vz£ahov.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok/05_GP_Príloha ƒ. 2.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok/06_FOTODOKUMENT╡CIA.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok/07_internetove CP.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok/Thumbs.db, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Príoha ƒ. 4. LV 375.pdf, 12.Oznamenie obce o zamere predat pozemok_Spackova/Thumbs.db, 13.Ziadost o predaj pozemku 2842_2_Pesek/Material na OcZ_Ziadost o odpredaj pozemku vo vlastnictve obce.docx, 13.Ziadost o predaj pozemku 2842_2_Pesek/Príloha ƒ. 4 Situácia.pdf, 13.Ziadost o predaj pozemku 2842_2_Pesek/Príloha ƒ.1 ºiados£ o odpredaj ƒasti pozemku p.ƒ. 2842-2.pdf, 13.Ziadost o predaj pozemku 2842_2_Pesek/Príloha ƒ.2 Geometrick∞ plán p.ƒ. 2842-19.pdf, 13.Ziadost o predaj pozemku 2842_2_Pesek/Príloha ƒ.3 Geometrick∞ plán p.ƒ. 2842-20.pdf, 13.Ziadost o predaj pozemku 2842_2_Pesek/Thumbs.db, 14.Ziadost o prenajom pozemku 2842_2_Frankova/Material na OcZ_Ziadost o prenajom pozemku_Frankova.docx, 14.Ziadost o prenajom pozemku 2842_2_Frankova/Príloha ƒ. 1 ªiados£ o prenájom pozemku vo vlastníctve obce.pdf, 14.Ziadost o prenajom pozemku 2842_2_Frankova/Príloha ƒ. 2 Situácia.pdf, 14.Ziadost o prenajom pozemku 2842_2_Frankova/Príloha ƒ.3 vyznaƒenie plochy.pdf, 14.Ziadost o prenajom pozemku 2842_2_Frankova/Thumbs.db, 15.Navrh zameny pozemkov_Baskovci/Material na OcZ_Ziadost o zamenu pozemkov 2951-1,294-2, 2367.docx, 15.Navrh zameny pozemkov_Baskovci/Príloha ƒ. 1 ªiadosti o opredaj pozemkov.pdf, 15.Navrh zameny pozemkov_Baskovci/Príloha ƒ. 2 Meraƒsk∞ náƒrt s vyznaƒením pozemkov.pdf, 15.Navrh zameny pozemkov_Baskovci/Thumbs.db, 17.Sprava o kontronej cinnosti HK/Sprava o kontrolnej cinnosti HK.docx, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/1.Navrh KZ_predaj pozemku_ED_verzia z 14.09.2020.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/2.Navrh 3-stranna zmluva_Obec-ED-MCST_verzia z 14.9.2020.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/3.Prehlad faktur -ZS _Promcen.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Material OcZ_ Navrh na predaj pozemku_Edu Development.docx, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Priloha ƒ. 6 Znalecky posudok/, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Priloha ƒ. 6 Znalecky posudok/01_Stefanek_07_09_2020.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Priloha ƒ. 6 Znalecky posudok/02_LV_375.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Priloha ƒ. 6 Znalecky posudok/03_Informatívna katastrálna mapa.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Priloha ƒ. 6 Znalecky posudok/04_Mapa τirτích vz£ahov.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Priloha ƒ. 6 Znalecky posudok/05_GP_Príloha ƒ. 2.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Priloha ƒ. 6 Znalecky posudok/06_FOTODOKUMENT╡CIA.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Priloha ƒ. 6 Znalecky posudok/07_internetove CP.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Priloha ƒ. 6 Znalecky posudok/Príloha ƒ. 6 Znaleck∞ posudok.pdf, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Priloha ƒ. 6 Znalecky posudok/Thumbs.db, 18.Zamer predaj pozemku pre Zµ Felix_ 1656_627/Thumbs.db, 22.Rozne/NFP statu obciam.docx, 3.Pouzitie prebytku hospodarenia/Material na OcZ_29092020_ZU_Pouzitie_prebytku_Hospodarenia.pdf, 3.Pouzitie prebytku hospodarenia/Thumbs.db, 4.Navrh IV. zmeny rozpoctu na rok 2020/Material na OcZ_29092020_IV.zmena_rozpoctu_RO_9.pdf, 4.Navrh IV. zmeny rozpoctu na rok 2020/Thumbs.db, 5.Informacia o plneni a cerpani vydavkov rozpoctu obce/Material na OcZ_Hodnotiaca_Sprava_30062020.pdf, 5.Informacia o plneni a cerpani vydavkov rozpoctu obce/Thumbs.db, 6.Skutocny stav v rezervnom fonde/Material na OcZ_Rezervny fond.pdf, 6.Skutocny stav v rezervnom fonde/Thumbs.db, 7.Volba clena komisie UP/Volba clena komisie pre UP.docx, 8.Návrh ƒlenského príspevku OµK/Material OcZ_08_OSK_Clensky_prispevok.pdf, 9.Navrh na prevzatie infrastruktury VVaK_Hrudky/Material na OcZ_Navrh na prevzatie infrastruktury_Hrudky.doc
Veľkosť: 23.4 MB Formát: zip Dátum: 28.9.2023

Video