Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie zo dňa 22.6.2021

SÚBOR VIDEO
Dátum: 22.06.2021
Počet videní: 121
Informácie zo zasadnutia
V prílohe si môžeťe stiahnuť všetky informácie k zasadnutiu

Súbory na stiahnutie

pozvánka

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(434 kB) Pozvanka_OcZ_22_6_2021.pdf Veľkosť: 434 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

uznesenia

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(71.6 kB) Uznesenia_OcZ_22_06_2021I.pdf Veľkosť: 71.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
(115.8 kB) Nariadenia_OcZ_22_06_2021.pdf Veľkosť: 115.8 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
(201.5 kB) Uznesenie_49_2021.pdf Veľkosť: 201.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

zápisnica

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(431.3 kB) Zapisnica_OcZ_22_06_2021.pdf Veľkosť: 431.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

materiály k zasadaniu

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(47.9 MB) materialy_rokovanie_22_06_2021.zip
Súbory, ktoré obsahuje archív: 0_Pozvanka OcZ 22.6.2021.pdf, 03_príloha ƒ. 1 - vzdanie sa mandátu poslanca.pdf, 03_príloha ƒ. 2 - zápisnica volebnej komisie o v∞sledku volieb.pdf, 03_príloha ƒ. 3 - oznámenie o vzdaní sa funkcie mandátu a nástup náhradníka.pdf, 03_Vzdanie sa mandátu a následne zloºen∞ sûub nového poslanca.pdf, 04__Navrh zaverecneho uctu a pouzitie prebytku hospodarenia.pdf, 05_Mµ JA_Poºiadavka_06 2021.pdf, 05_Návrh IV. zmeny rozpoctu__RO-07.pdf, 05_Zµ JA_Poºiadavka_06 2021.pdf, 05_ZµsMµ_Poºiadavka_06 2021.pdf, 06_Schvalenie podmienok OVS_predaj pozemku p.ƒ. 1656-627.pdf, 07_ Návrh µtatútu obce ChG _zruτenie VZN prijatie τtatútu formou uznesenia.pdf, 07_príloha ƒ. 1 - VZN ƒ 2-2019 µtatút obce Chorvátsky Grob.pdf, 09_Návrh VZN o urƒení názvov ulíc -31.05.2021.pdf, 09_Priloha c.1_Ulice - planovane od 01-06-2021.pdf, 09_Priloha c.2_Ulice - existujuce ku 01-06-2021.pdf, 10_Návrh na schválenie predaja pozemku 1587-956 ako prípad hodn∞ osobitného zreteûa.pdf, 10_Príloha ƒ. 1 ªiados£ o odpredaj pozemku p.c. 1587-956.pdf, 10_Príloha ƒ. 2 Nájomná zmuva p.c. 1587-956.pdf, 10_Príloha ƒ. 3 geometricky plán pc 1587956.pdf, 10_Príloha ƒ. 4. Situácia pozemku p.ƒ. 1587-956.pdf, 10_Príloha ƒ. 5 Triblavinska 1587-67.pdf, 10_Príloha ƒ. 6 LV 1102.pdf, 10_Príloha ƒ. 7 Suhlas vlastníkov bytov,.pdf, 10_Príloha ƒ. 8 Znaleck∞ posudok.pdf, 11_prof. B.Lenko- ºiadost o prenájom EP M. Urbana.pdf, 08_ Návrh VZN o urƒení v∞τky príspevkov rodiƒov pre τkoly.pdf, 13__Financovanie spoluucasti Denny stacionar.pdf, 12_M. Turoσ_ ziadost o prenájom v Zµ µkolská.pdf, 14_Financovanie spoluúƒasti_Pristavba ZS jedalen_kuchyna_telocvicna JA.pdf, 15_Plnenie uzneseni_22_06_2021.pdf, 11_-Schválenie prenájmu casti priestorov v EP M. Urbana.pdf, 12_Schválenie prenájmu casti priestorov v základnej τkole µkolská.pdf
Veľkosť: 47.9 MB Formát: zip Dátum: 28.9.2023

Video