Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie zo dňa 7.12.2021

SÚBOR VIDEO
Dátum: 06.12.2021
Počet videní: 112
Informácie zo zasadnutia
V prílohe si môžeťe stiahnuť všetky informácie k zasadnutiu

Súbory na stiahnutie

pozvánka

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(449.6 kB) Pozvanka-OcZ-07-12-2021.pdf Veľkosť: 449.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

uznesenia

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(130.7 kB) Nariadenia_11-14_2021.pdf Veľkosť: 130.7 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023
(649.1 kB) Uznesenia OcZ č. 93-97 zo 07.12.2021.pdf Veľkosť: 649.1 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

zápisnica

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(325.4 kB) Zapisnica_OZ _07_12_2021_overena.pdf Veľkosť: 325.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

materiály k zasadaniu

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(35.7 MB) Materialy na OcZ_0712_2021.zip
Súbory, ktoré obsahuje archív: 03_Informácia o aktuálnom stave v∞stavby τkolsk∞ch projektov.zip, 04_Návrh na schválenie v∞τky ƒlenského v OµK Chorvátsky Grob.zip, 05_Návrh VI. zmeny rozpoƒtu obce.zip, 06_Navrh VZN o urceni vysky dotacie na prevadzku a mzdy.zip, 07_Návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.zip, 08_Návrh VZN o miestnom poplatku za KO.zip, 09_ Návrh VZN o nakladaní s KO.zip, 10_Návrh rozpoƒtu obce_2022-2024.zip, 11_Návrh na schválenie predaja podielu na pozemku _µpaƒková.zip, 12_Návrh na schválenie prenájmu detského ihriska Lúƒny koník.zip, 13_Navrh na schvalenie nadobudnutia infrastruktury.zip, 14_Návrh na schválenie zmien a doplnkov ΘP obce ƒ.13.zip, 15_Návrh na financovanie spoluucasti obce v ramci v∞zvy FPS.zip, 16_Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2022 spoloƒnosti VRES, s.r.o.zip, 17_Návrh na vyradenie nezaraden∞ch investícií z evidencie majetku obce.zip, 18_Správy o v∞sledku kontrol za 2. polrok 2021 vykonan∞ch hl. kontrolórkou.zip, 19_Návrh plánu kontrolnej ƒinnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022.zip, 20_Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke.zip, 21_Kontrola plnenia úloh a uznesení.zip
Veľkosť: 35.7 MB Formát: zip Dátum: 28.9.2023

Video