Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie zo dňa 19.9.2022

SÚBOR VIDEO
Dátum: 19.09.2022
Počet videní: 104
Informácie zo zasadnutia
V prílohe si môžeťe stiahnuť všetky informácie k zasadnutiu

Súbory na stiahnutie

pozvánka

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(430.5 kB) Pozvanka_OcZ_19_09_2022.pdf Veľkosť: 430.5 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

uznesenia

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(661.4 kB) UZNESENIA_OcZ_183_195_19-09-2022.pdf Veľkosť: 661.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

materiály k zasadaniu

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(11.2 MB) Materialy_OcZ_19_09_2022.zip
Súbory, ktoré obsahuje archív: 03_Nadobudnutie verejneho vodovodu a verejnej kanalizacie v PH2.pdf, 04_Monitorovacia sprava_Hospodárenie_obce_k_30062022.pdf, 05_Navrh zmeny rozpoctu/05_2022_V.zmena_Príloha_ZµsMµ_Dofinanc.Odmeny.pdf, 05_Navrh zmeny rozpoctu/05_2022_V.zmena_Príloha_ZµsMµ_Zvys.Platov.pdf, 05_Navrh zmeny rozpoctu/2022_Rozpoƒet_V.zmena_RO-10.pdf, 06_Navrh_VZN_zriadenie EP a VSJ Kolibrikova/Návrh_ VZN o zriadení Elokovaného pracoviska a v∞dajnej sk. jedalne.pdf, 06_Navrh_VZN_zriadenie EP a VSJ Kolibrikova/Rozhodnutia _EP a Vydajna.sk. jedalen.pdf, 07_Navrh_schvalenie dodatku ƒ. 8 k ZL ZS s MS Skolska.pdf, 08_Navrh_schvalenie VZN- zmena VZN o miestnych daniach.pdf, 09_Schválenie predaja pozemku _Jurenikova/OZ- Schválenie prevodu pozemku _Jureníková_.pdf, 09_Schválenie predaja pozemku _Jurenikova/Príloha ƒ. 1 Opätovná ºiados£ o odkúpenie pozemkov.pdf, 09_Schválenie predaja pozemku _Jurenikova/Príloha ƒ. 2 Geometrick∞ plán.pdf, 10_Navrh na schvalenie predaja pozemku_Hrºiƒ/OZ- Schválenie prevodu pozemku_Hrºiƒ.pdf, 10_Navrh na schvalenie predaja pozemku_Hrºiƒ/Príloha ƒ. 1 ªiados£ o odkúpenie pozemku.pdf, 10_Navrh na schvalenie predaja pozemku_Hrºiƒ/Príloha ƒ. 2 Geometrick∞ plán ƒ.26_2022.pdf, 10_Navrh na schvalenie predaja pozemku_Hrºiƒ/Príloha ƒ. 3 Znaleck∞ posudok 174_2022.pdf, 10_Navrh na schvalenie predaja pozemku_Hrºiƒ/Príloha ƒ. 4 Oznámenie drobnej stavby garáº.pdf, 10_Navrh na schvalenie predaja pozemku_Hrºiƒ/Príloha ƒ. 5 Stavebné povolenie rodinn∞ dom, plot.pdf, 11_Návrh na schválenie prenájmu pozemku_Packeta/Material do OcZ - schválenie prenájmu pozemku _Packeta Slovakia s.r.o_.pdf, 11_Návrh na schválenie prenájmu pozemku_Packeta/Príloha ƒ. 2 situácia.pdf, 11_Návrh na schválenie prenájmu pozemku_Packeta/Príloha ƒ. 3_1_ Dalτie moºnosti umiestnenie ƒ. 2 Hoτtáky.pdf, 11_Návrh na schválenie prenájmu pozemku_Packeta/Príloha ƒ. 3_2_ ╘alτie moºnosti umiestnenie ƒ. 3_Klubov∞ dom.pdf, 12_Sprava o vykonanej kontrole hlavnou kontrolorkou/Mzdy Javorka 2021 1.docx, 12_Sprava o vykonanej kontrole hlavnou kontrolorkou/Mzdy Javorka 2021 Zµ1.docx, 13_Dopravna koncepcia verejnej dopravy.pdf, 14_viazanie financii za najom VV a VK od spol. IMAZ.pdf, 15_Plnenie uzneseni_19_09_2022.pdf, Pozvanka OcZ 19. 09. 2022.pdf
Veľkosť: 11.2 MB Formát: zip Dátum: 28.9.2023

Video