Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby - preložka vzdušného vedenia

SÚBOR
Dátum: 27.11.2023
Autor: Chorvátsky Grob
Počet videní: 423
2 min. čítania

Povinné zverejňovanie.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa §
3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov a v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
o z n a m u j e
podľa § 83 stavebného zákona v spojení s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Národnej diaľničnej
spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“), podanej dňa
03.11.2023 listom č. 4404/30301/2023, 90268/2023 zo dňa 02.11.2023, začatie konania o
predĺžení lehoty časovo obmedzeného predčasného užívania (ďalej len „konanie“)
stavby: „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa“ (ďalej
len „stavba“)
stavebného objektu:
605-00 Preložka vzdušného VN vedenia v km 2,211 – 2,403 (15,811 – 16,003 D1) diaľnice
D1 Bratislava – Trnava.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
11775 Veľkosť: 498.2 kB Formát: pdf Dátum: 27.11.2023