Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

SÚBOR
Dátum: 27.11.2023
Autor: Chorvátsky Grob
Počet videní: 283
2 min. čítania

Povinné zverejňovanie.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa §
3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov a v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
o z n a m u j e
podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a cesty pre motorové vozidlá
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.) začatie
kolaudačného konania stavby (ďalej len „konanie“) a nariaďuje ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
09.01.2023 (utorok) o 09,00 hod.,
v zasadačke Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 01 Bratislava.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
11774a Veľkosť: 509.9 kB Formát: pdf Dátum: 27.11.2023