Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

RÚVZ vyzýva obyvateľov i firmy na deratizáciu proti hlodavcom - jar 2024

Dátum: 19.03.2024
Autor: Chorvátsky Grob
Počet videní: 281
3 min. čítania
RÚVZ vyzýva obyvateľov i firmy na deratizáciu proti hlodavcom - jar 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave  vyzýva na vykonanie:

celoplošne] jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2024 do 31.05.2024 ,s tým že :

I.) obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí ;


II.) fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových
a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby — podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie ;


III.) fyzické osoby — občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými
biocídnymi prípravkami v malospotrebitel'ských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Cieľom je predísť premnoženiu hlodavcov a tak dosiahnuť minimalizáciu príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia - je potrebné pravidelne a celoplošne vykonávať opatrenia na reguláciu populácii uvedených živočíšnych škodcov. Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia - vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalosti o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne najprv v určených jarných (jarná fáza) a potom v určených jesenných (jesenná fáza) mesiacoch.