Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Multifunkčné ihrisko, Školská

 

Rezerváciu multifuknčného ihriska môžete urobiť zaslaním emailovej správy, z ktorej je zrejmé, kto si zasadačku objednáva, na aký dátum, účel a čas, na adresu: sekretariat@chorvatskygrob.sk.

Prenájom multifuknčného ihriska podlieha úhrade podľa článku 4, Smernice č.1/2015 - o podmienkach krátkodobého nájmu, dočasného užívania hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a sadzobník úhrad za tieto služby, v znení Dodatku od 01.07.2015

Úhrada za prenájom multifunkčného ihriska na školskom dvore nasledovne:
pre fyzické osoby 5 eur za každú začatú hodinu
pre právnické osoby 7 eur za každú začatú hodinu

Školy a školské zariadenia vo vyhradenom čase bezplatne

Organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec Chorvátsky Grob (časovo po dohode so
správcom) bezplatne
Občianske združenia pôsobiace na území obce Chorvátsky Grob, ktoré majú platnú zmluvu o
spolupráci s obcou s 50% zľavou
Seniori nad 62 rokov s trvalým pobytom v obci Chorvátsky Grob (časovo po dohode so
správcom) bezplatne


 
English version
ÚvodÚvodná stránka