Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadačka Obecný úrad

Rezerváciu zasadačky môžete urobiť zaslaním emailovej správy, z ktorej je zrejmé, kto si zasadačku objednáva, na aký dátum, účel a čas, na adresu: sekretariat@chorvatskygrob.sk.

Prenájom zasadačky OÚ podlieha úhrade podľa článku 2, Smernice č.1/2015 - o podmienkach krátkodobého nájmu, dočasného užívania hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a sadzobník úhrad za tieto služby, v znení Dodatku od 01.07.2015


Obec Chorvátsky Grob stanovuje úhrady za využívanie nebytových priestorov obce nasledovne:
1. Za využitie zasadacej miestnosti na obecnom úrade je úhrada za prenájom stanovená nasledovne:
pre fyzické osoby 10 eur za každú začatú hodinu
pre právnické osoby 20 eur za každú začatú hodinu

 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka