Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

 

VEDENIE OBECNÉHO ÚRADU
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová +421 2 322 230 01 starosta@chorvatskygrob.sk
Starostka obce
 

Ing. Ján Granec

  granec@chorvatskygrob.sk

Zástupca starostky

Ing. Vladimír Kutka +421 2 322 230 06 vladimir.kutka@chorvatskygrob.sk
Prednosta obecného úradu
 
Mgr. Gabriela Hrubjáková +421 2 322 230 01 sekretariat@chorvatskygrob.sk
Sekretariát starostky a prednostu
 


 

ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY - KLIENTSKE PRACOVISKO
Denisa Zemanová +421 2 322 230 11 denisa.zemanova@chorvatskygrob.sk
Vedúca oddelenia, evidencia obyvateľstva, matrika, IOMO
 
Denisa Chobotová +421 2 322 230 00 denisa.chobotova@chorvatskygrob.sk
Podateľňa, registratúra, overovanie listín a podpisov
 
Iveta Tomašková +421 2 322 230 10 iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk
Pokladňa
 
Mariana Kochrdová +421 2 322 230 19 kochrdova@chorvatskygrob.sk
Miestne dane a poplatky
 
Viera Lenharčíková +421 2 322 230 19 viera.lenharcikova@chorvatskygrob.sk
Referent pre odpadové hospodárstvo a správu cintorína
 
Miriam Hríbiková +421 2 322 230 16 miriam.hribikova@chorvatskygrob.sk
Referent pre školstvo, kultúru a šport
 
Mgr. Dominika Andraščíková +421 2 322 230 15 andrascikova@chorvatskygrob.sk
Referent pre sociálne veci 
 

 


 

STAVEBNÉ ODDELENIE
Ing. Mariana Stanková +421 2 322 230 09 mariana.stankova@chorvatskygrob.sk
Vedúca stavebného oddelenia, územného plánu a životného prostredia
 
Mgr. Michal Varga +421 2 322 230 07 michal.varga@chorvatskygrob.sk
Referent stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia
 
Ing. Eva Antalová +421 2 322 230 08 eva.antalova@chorvatskygrob.sk
Referent stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia
 
Mgr. Jana Ulrichová +421 2 322 230 18 jana.ulrichova@chorvatskygrob.sk
Referent stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia
 


 

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ing. Lucia Václaviková +421 2 322 230 12 lucia.vaclavikova@chorvatskygrob.sk
Vedúca ekonomického oddelenia
 
Jana Váňová +421 2 322 230 03 vanova@chorvatskygrob.sk
Účtovníčka
 
Slávka Sabolová +421 2 322 230 13 slavka.sabolova@chorvatskygrob.sk
Personalistika a mzdy
 
Ing. Štefan Horovský, PhD. +421 2 322 230 14 stefan.horovsky@chorvatskygrob.sk
Referent pre správu a evidenciu majetku
 
Ing. Jana Sochorová +421 2 322 230 14
+421 940 626 517
jana.sochorova@chorvatskygrob.sk
Referent pre správu a evidenciu majetku
 
 


 

 

ODDELENIE STRATEGICKÝCH ČINNOSTÍ
JUDr. Hana Kardošová +421 2 322 230 04 hana.kardosova@chorvatskygrob.sk
Referát právny
 
Mgr. Dana Kerekešová +421 940 626 512 kerekesova@chorvatskygrob.sk
Projektový manažér
 
Ferdinand Kolčák +421 903 568 929 ferdinand.kolcak@chorvatskygrob.sk
GDPR, eGov, Databázy, Aplikácie, PaRo, Projekty
 


 

 

ODDELENIE HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY
Jaroslav Cisik +421 948 132 141 prevadzka@chorvatskygrob.sk
Vedúci oddelenia hospodárskej správy
Poruchy a údržba majetku obce (do 18:00 zima, jar /  do 21:00 leto, jeseň)


 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR
Ján Polák                                  kontrolor@chorvatskygrob.sk

 


 

 

VEREJNÁ KANALIZÁCIA
Poruchové číslo:   0905 800 203                    
Kancelária AVS v Bratislave:   02 5441 0504

 


 

 

VEREJNÝ VODOVOD
Poruchové číslo Čierna Voda:   0905 800 203                    
Poruchové číslo pôvodná časť obce:   0800 121 333

 


 

 

ADRESA OÚ A FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Obecný úrad Chorvátsky Grob
Námestie Josipa Andriča 17
900 25 Chorvátsky Grob

Ústredňa: +421 02 322 230 00
E-mail: podatelna@chorvatskygrob.sk

Elektronická podateľňa: www.slovensko.sk

Číslo elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy je E0005588766.

IČO: 00304760
DIČ: 2020662105

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 6601265001/5600
IBAN:SK7356000000006601265001
SWIFT: KOMASK2X

 


 


 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka