Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

BIO odpad


Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) sa pri rodinných domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových BIO nádob (240 l) hnedej farby.

PLASTOVÁ BIO NÁDOBA JE URČENÁ PRE:

suchý odpad - šupy z čistenia zeleniny a ovocia,  kávové a čajové zvyšky, ovocie, zelenina, vaječné škrupiny, lístie, tráva, zoštiepkované konáre a konáriky zo stromov a tují, záhradný odpad, burina bez semien, drevný popol, piliny.

DO BIO NÁDOBY NEPATRIA: 

zvyšky jedla, mäso, mäsové výrobky,  nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov, kosti, mliečne výrobky, uhynuté zvieratá, nezoštiepkované vetvy a konáre zo stromov a tují, listy z orecha, popol iný ako z prírodného dreva, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kov, farby a riedidlá, časopisy, mačacie, psie, ľudské výkaly, plienky, sklo, drevo chemicky upravované alebo lepené, textil, chemicky ošetrené ovocie a zelenina
 

UPOZORNENIE:

Nádoby musia byť vyložené v deň vývozu od 06:00 !
 

AKO SA DOSTANEM K PLASTOVEJ NÁDOBE

Plastovú BIO nádobu (hnedá 240l) určenú pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastovú BIO nádobu prevezmú na referáte odpadového hospodárstva (prízemie OÚ, vedľa pokladne) po zahlásení sa. Plastové Bio nádoby má obec v prenájme na základe zmluvy č. EXT_024/2017.

Vybavuje: Viera Lenharčíková, tel. kontakt: 02/ 322 230 15
E-mail: viera.lenharcikova@chorvatskygrob.sk

 

PRÁVNA ÚPRAVA:

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.91/2016 Z.z. odkladá v § 81 ods.7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom: 

  • podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z.sa ustanovuje Katalóg odpadov
  • podľa vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z sda vykonávajú niektopré ustanovenia zákona o odpadoch - § 14 odstavec 8, 9, 10 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob pre triedený zber BRKO podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 81 ods. 21.
 

Vývozový deň biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je PIATOK v každom párnom týždni:

 

 HARMONOGRAM VÝVOZU BIO ODPADU V ROKU 2019 
OBEC CHORVÁTSKY GROB
MESIAC TÝŽDEŇ DÁTUM
MAREC 10. týždeň 08.03.2019
12. týždeň 22.03.2019
APRÍL 14. týždeň 05.04.2019
16. týždeň 19.04.2019
MÁJ 18. týždeň 03.05.2019
20. týždeň 17.05.2019
22. týždeň 31.05.2019
JÚN 24. týždeň 14.06.2019
26. týždeň 28.06.2019
JÚL 28. týždeň 12.07.2019
30. týždeň 26.07.2019
AUGUST 32. týždeň 09.08.2019
34. týždeň 23.08.2019
SEPTEMBER 36. týždeň 06.09.2019
38. týždeň 20.09.2019
OKTÓBER 40. týždeň 04.10.2019
42. týždeň 18.10.2019
NOVEMBER 44. týždeň 01.11.2019
46. týždeň 15.11.2019
48. týždeň 29.11.2019

 

Reklamácia poškodenej nádoby:

1) Reklamácia musí obsahovať:

  • Fotodokumentáciu poškodenia
  • Dátum poškodenia
  • Objem nádoby
  • Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

2) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu AVE: reklamaciesc@avesk.sk
3) Pre evidenciu dajte do kópie aj na náš obecný úrad: viera.lenharcikova@chorvatskygrob.sk

 

Reklamácia nezrealizovaného vývozu

1) Reklamácia musí obsahovať:

  • Presná adresa miesta vývozu
  • Váš Interval vývozov (týždenný, mesačný atď. )

2) Reklamáciu nezrealizovaného vývozu je potrebné zaslať do 24h!
3) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu AVE: reklamaciesc@avesk.sk  
4) Pre evidenciu dajte do kópie aj na náš obecný úrad: viera.lenharcikova@chorvatskygrob.sk

 

zberna_nadoba.jpeg

 

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.skwww.avesk.sk


 
English version
ÚvodÚvodná stránka