Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálny odpad

Odpadové hospodárstvo v obci Chorvátsky Grob

Vykonávanie činností na úseku odpadového hospodárstva pre obec Chorvátsky Grob realizuje 

 • spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. na základe Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov zo dňa 24.11.2011.

Spoločnosť AVE SK s. r. o. zabezpečuje:

 • Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia obce Chorvátsky Grob produkovaného z domácností, pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických, fyzických osôb podnikateľov.
 • Separovaný zber, odvoz a spracovanie triedeného komunálneho odpadu
 • Odvoz a spracovanie bioodpadu zo zberných miest
 • Zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho dopadu v súlade so zákonom o odpadoch

Vývozový deň komunálneho odpadu v časti obce Chorvátsky Grob je ŠTVRTOK  

 • 1x do mesiaca - prvý štvrtok v mesiaci
 • 2x do mesiaca - štvrtok zhodný s týždňom vývozu separovaného odpadu
 • 4x do mesiaca - každý štvrtok v mesiaci

Vývozový deň komunálneho odpadu v časti obce Čierna Voda  je PIATOK

 • 1x do mesiaca - prvý piatok v mesiaci
 • 2x do mesiaca - piatok zhodný s týždňom vývozu separovaného odpadu
 • 4x do mesiaca - každý piatok v mesiaci

Komunálny zber pre bytové domy a rodinné domy

Zber komunálneho odpadu sa pri bytových domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových kontajnerov (1100 l) čiernej farby.

Zber komunálneho odpadu sa pri rodinných domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových nádob (120 l) čiernej farby alebo kovových nádob (110 l).

V prípade potreby je možné v deň vývozu pripraviť samostané PRIESVITNÉ vrece s maximalnym objemom komunálneho odpadu 120 l/vrece, viditeľne označené nálepkou. Nálepku si občania zakúpia v pokladni Obecného úradu v čase úradných hodín v hodnote 2,00 €.

Plastovú nádobu (čierna, 120 l) určenú pre zber komunálneho odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastovú nádobu zakúpia v pokladni Obecného úradu počas úradných hodín v hodnote 21,00 €.

Vybavuje: Vierka Lenharčíková, tel. kontakt: 02/ 322 230 15
E-mail: viera.lenharcikova@chorvatskygrob.sk

 

UPOZORNENIE 

Nádoby musia byť vyložené v deň vývozu od 06:00 !

 

Reklamácia poškodenej nádoby:

1) Reklamácia musí obsahovať:

 • Fotodokumentáciu poškodenia
 • Dátum poškodenia
 • Objem nádoby
 • Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

2) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu AVE: reklamaciesc@avesk.sk
3) Pre evidenciu dajte do kópie aj na náš obecný úrad: viera.lenharcikova@chorvatskygrob.sk

 

Reklamácia nezrealizovaného vývozu

1) Reklamácia musí obsahovať:

 • Presná adresa miesta vývozu
 • Váš Interval vývozov (týždenný, mesačný atď. )

2) Reklamáciu nezrealizovaného vývozu je potrebné zaslať do 24h!
3) Reklamáciu pošlite na emailovú adresu AVE: reklamaciesc@avesk.sk  
4) Pre evidenciu dajte do kópie aj na náš obecný úrad: viera.lenharcikova@chorvatskygrob.sk

 

zberna_nadoba.jpeg

 

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.skwww.avesk.sk


 
English version
ÚvodÚvodná stránka