Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Separovaný odpad

Separovaný zber pre bytové domy

Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu sa pri bytových domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových kontajnerov (1100 l) žltej a modrej farby.

Zberové plastové kontajnery žltej farby sú určené na separovaný zber plastov, kovových obalov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.).

Zberové kontajnery modrej farby sú určené na separovaný zber papiera.

Zvonové kovové kontajnery zelenej farby rozmiestnené v obci slúžia na separovaný zber skla a sú vyvážané v pravidelných intervaloch.

Separovaný zber pre rodinné domy

Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu sa pri rodinných domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových vriec a plastových nádob (120 l) žltej a modrej farby.

Žltá plastová nádoba je určené pre zber plastov, kovových obalov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.).

Modrá plastová nádoba je určená pre zber papiera.

Zberové vrecia priesvitnej farby sú určené na separovaný zber:

  • plastov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.),,
  • papiera,
  • kovových obalov

Pre každý druh separovanej zložky je určené zvlášť priesvitné vrece.

Priesvitné plastové vrecia si občan vyzdvihne v pokladni Obecného úradu, pri platení poplatku za komunálny odpad.

Zvonové kontajnery zelenej farby rozmiestnené v obci slúžia na separovaný zber skla a sú vyvážané v pravidelných intervaloch.

Plastové nádoby (žltá, modrá, 120 l) určené pre zber separovaného odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastové nádoby zakúpia v pokladni Obecného úradu počas stránkových hodín v hodnote 22,10 €.

Vybavuje: Vierka Lenharčíková,
tel. kontakt: 02/ 322 230 15, email: viera.lenharcikova@chorvatskygrob.sk

 

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU pre rok 2019

MESIAC

DEŇ VÝVOZU   -   piatok

platí pre celú obec

Január

4.1.

18.1.

-

Február

1.2.

15.2.

-

Marec

1.3

15.3.

29.3.

Apríl

12.4.

26.4.

-

Máj

10.5.

24.5.

-

Jún

7.6.

21.6.

-

Júl

5.7.

19.7.  

-

August

2.8.

16.8.

30.8.

September

13.9.

27.9.

-

Október

11.10.

25.10.

-

November

8.11.

22.11.

-

December

6.12.

20.12.

-

 

UPOZORNENIE 

Nádoby musia byť vyložené v deň vývozu od 06:00 !

Zber separovaných zložiek sa uskutočňuje separátne jedným zvozovým autom, preto je veľmi dôležité dôkladné triedenie.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

PLASTY

PATRA SEM: čisté stlačené PET fľaše, PE-HD a PP flaše od čistiacích prostriedkov, kozmetiky, PL-LD čistá fólia ako napr. plastové a mikroténové vrecká a tašky, stavebné fólie, strečové fólie a PS-čistý polystyrén, obaly z mliečných a iných produktov (jogurty a pod.)

NEPATRIA SEM: plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan, polystyrén, znečistené plastové obaly

PAPIER

PATRA SEM: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, papierové obaly, papierové tašky, reklamné letáky, stlačené krabice a kartóny

NEPATRIA SEM: tetrapakové obaly, voskový papier, impregnovaný papier, mokrý a mastný alebo inak znečistený papier, dechtový papier, plienky, alobal, celofán a pod.

SKLO  

PATRA SEM: nenávratné obaly zo skla, sklenné nádoby, sklenené črepy, tabuľové sklá

NEPATRIA SEM: autosklo, bezpečnostné sklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, sklo kombinované s iným materiálom, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky

 

Harmonogram vývozu skla na II. polrok 2019

 August 15. - 16.8.2019
 September 5.  -  6.9.2019, 26. -  27. 9.2019
 Október 17. -  18.10.2019
 November 7. -  8.11.2019, 28. – 29.11.2019
 December 19. – 20.12.2019

 

VKM/ TETRAPAK

PATRA SEM: čisté obaly VKM/ tetrapak

KOVY  

PATRA SEM: konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov, šťahovacie časti z mliečnych a iných produktov (jogurty, paštéty a pod.), hliníkové nádobky z čajových sviečok

NEPATRIA SEM: kovové obaly kombinované s iným materiálom

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.sk

www.avesk.sk


 
English version
ÚvodÚvodná stránka