Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zberné miesta

Zberné miesta sú zriadené obcou Chorvátsky Grob za účelom zabezpečenia bezplatne odovzdať:

 • papier, lepenka (kartón),
 • drevo, drevný odpad (neobsahujúci nebezpečné látky, nie nábytok, drevo má byť zbavené objemu rozumie sa nastrihané/narezané na kusy do 1m),
 • hrubé konáre a kmene tují a stromov, ktoré sa nedajú zoštiepkovať bežne dostupnými "hobby" štiepkovačmi, ak sú zbavené objemu - skrátené na max.1m a očistené od konárov,
 • jedlé oleje a tuky z domácností - iba v dobre uzavretých plastových flašiach,
 • staré pneumatiky (odporúčame odviezť na ZM pri teplom prameni).

Na zbernom mieste odpad vykladajú občania obce Chorvátsky Grob podľa pokynov zamestnanca obce do označených kontajnerov a nádob.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

je spoplatnená  zložka  komunálneho odpadu (0,07€/kg), ktorú  je občan s trvalým pobytom v obci oprávnený  uložiť na zbernom mieste. Pod pojmom drobný stavebný odpad (DSO) chápeme odpad z prestavby bytov a rodinných domov (omietka, obkladačky, dlažba zvyšky muriva a pod.). DSO môže odovzdať iba občan. Podnikatelia a firmy NIE.

Úhrada poplatku
Poplatník najskôr na obecnom úrade v pokladni 
1) nahlási hmotnosť DSO, ktorú chce na zbernom mieste odovzdať, 
2) uhradí poplatok
a s dokladom o zaplatení sa
3) preukáže zamestnancovi zberného miesta, ktorý ho usmerní kam má DSO vyložiť.
V prípade, že sa hmotnosť nebude zhodovať s uhradeným poplatkom, alebo poplatok nebude uhradený v plnej výške, má zamestnanec právo  neumožniť vyloženie DSO na zbernom mieste.

DSO musí byť vo vreciach a poplatník ho musí vyložiť na miesto, ktoré mu určí zamestnanec zberného dvora.

Z kapacitných dôvodov zber DSO v obci realizujeme iba na zbernom mieste ČOV Teplý prameň Chorvátsky Grob.

Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov (objem – kilogramy – tony)

 

Priestory sú monitorované kamerovým systémom. Prosím dbajte na doržiavanie pravidiel a neporušovanie zákonov. "Enviro" trestné činy sú posudzované veľmi prísne.

Zber odpadov na zberných miestach sa neuskutočňuje od podnikateľských subjektov, rovnako sa zber odpadov neuskutoční od občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt, resp. od občana bez trvalého pobytu, ktorý riadne nezaplatil v obci poplatok za odpad.

 

ZBERNÉ MIESTO ČOV CHORVÁTSKY GROB   

od 01.04.2019

Pondelok

zatvorené

Utorok

  16:00    -   19:00  

Streda

zatvorené

Štvrtok

  16:00    -   19:00  

Piatok

zatvorené

Sobota

  13:00    -   18:00  

Nedeľa

zatvorené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBERNÉ MIESTO ČOV ČIERNA VODA   

od 01.04.2019

Pondelok

zatvorené

Utorok

16:00    -   19:00

Streda

zatvorené

Štvrtok

16:00    -   19:00

Piatok

zatvorené

Sobota

  13:00    -   18:00  

 

 

Nedeľa

zatvorené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ZBERNÝCH MIESTACH NIE JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ NASLEDOVNÉ DRUHY ODPADOV

 • biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) a biologicky rozložiteľný odpad zo zelene - sezónny zber trávy, rastlinný odpad zo súkromných záhrad 

 • objemný odpad - starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne, vane, umývadlá, WC misy
 • Nebezpečný odpad - autobatérie, použité motorové oleje, obaly od použitých motorových olejov a farieb, žiarivky
 • Nebezpečný stavebný odpad
 • Odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • Elektroodpad

 • Výkopovú zeminu, zeminu zo záhrad, kamene

 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU, DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU SA USKUTOČŇUJE 2 x ROČNE (JAR, JESEŇ ) DO VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja: použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd, použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom, použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.). Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky jedál (napr.: kečup).

OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ

Týmto Vás žiadame, aby ste použitý olej nevylievali do výlevky umývadla, do záchoda a ani do žiadneho vodného zdroja, ale uskladňovali v plastovej nádobe (napr. PET fľaša). Nádoba by pred naliatím odpadového oleja mala byť čistá a suchá.

Žiadame Vás, aby ste akýkoľvek odpad neodkladali v okolí zberných miest.

KONTAKT: PREVÁDZKA OBCE tel. kontakt: 0905 808 934, email: prevadzka@chorvatskygrob.sk


 

Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov

English version
ÚvodÚvodná stránka