Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Chorvátsky Grob - Čierna Voda, verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská, Triblavinská a Hlavný dvor – I. etapa – Pezinská ul., Vajnorská ul.Vytlačiť
 


 

Zverejnené 9.5.2019
Aktualizované: 15.8.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Vytlačiť
 

Stavebník:   
Ing. Tomáš Kelemen, Buková 8, 900 25 Chorvátsky Grob,
Mgr. Miroslava Vaculčiaková, Buková 8, 900 25 Chorvátsky Grob

Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/447
Dátum vyvesenia: 27.8.2019
Dátum zvesenia: 11.9.2019


 

Zverejnené 27.8.2019


 

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB Vytlačiť
 

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB
objekt  
- SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča
- 1. úsek Chorvátsky Grob, TRIANGEL - MONARSKÁ ALEJ

Stavebník: Obec Chorvátsky Grob
Lokalita: Cyklotrasa
p.č.: na pozemku register "C" parc. č. 1578/8, 1578/14, 1578/20, 1578/77, 1578/454, 1578/812, 1578/869, 1578/870, 1578/966, register "E" parc. č. 1583 v katastrálnom území Chorvátsky Grob
vyvesenie: 20.8.2019
zvesenie: 4.9.2019


 

Zverejnené 20.8.2019
Aktualizované: 12.9.2019


 

PARK CITY LIVING - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

PARK CITY LIVING, DOPRAVNÁ A  TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA,  BYTOVÝ DOM SO 101 Chorvátsky Grob, PARK CITY

Obec Chorvátsky Grob oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 3. septembra 2019 (utorok) o 9:00 hodine.


 

Zverejnené 19.8.2019
Aktualizované: 14.9.2019


 

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva Obce Chorvátsky Grob Č. 97 - 124 ZO DŇA 01.08.2019 Vytlačiť
 

OBSAH:
Pôvodný súbor: Uznesenia_01_08_2019.pdf
14.08.2019 bol pridaný súbor Uznesenia_01_08_2019_VV.pdf, ktorý  obsahuje opravené znenie Uznesenia č.108


 

Zverejnené 9.8.2019
Aktualizované: 14.8.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Vytlačiť
 

Žiadateľ: Mgr. Katarína Wentz
Lokalita: Monarská alej 1
Parc. číslo: 1578/566
Vyvesenie: 15.8.2019
Zvesenie: 30.8.2019


 

Zverejnené 15.8.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA Vytlačiť
 

Stavebník:   
Ing. Eva Kákoniová, Záhradná 3529/58, 900 25 Chorvátsky Grob,
Mgr. Kornel Kákoni, Záhradná 3529/58, 900 25 Chorvátsky Grob,

Lokalita :            Výhon
PARC. č. :           1010/176, 1010/288
Dátum vyvesenia :   14.8.2019
Dátum zvesenia :     29.8.2019


 

Zverejnené 14.8.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Vytlačiť
 

Žiadateľ: Judita Dózsová a Ján Dózsa

Lokalita: Kukučínova

Miesto: 1587/896

Vyvesenie: 05.08.2019

Zvesenie: 20.08.2019


 

Zverejnené 5.8.2019


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 7/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 6/2019 o odstraňovaní invazívnych druhov rastlínVytlačiť
 


 

Zverejnené 7.8.2019


 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 8/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 

Zverejnené 7.8.2019


 
Položky 1-10 z 1206
English version
ÚvodÚvodná stránka