Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA Vytlačiť
 

Stavebník:   
Ing. Eva Kákoniová, Záhradná 3529/58, 900 25 Chorvátsky Grob,
Mgr. Kornel Kákoni, Záhradná 3529/58, 900 25 Chorvátsky Grob,

Lokalita :            Výhon
PARC. č. :           1010/176, 1010/288
Dátum vyvesenia :   14.8.2019
Dátum zvesenia :     29.8.2019


 

Zverejnené 14.8.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Vytlačiť
 

Žiadateľ: Judita Dózsová a Ján Dózsa

Lokalita: Kukučínova

Miesto: 1587/896

Vyvesenie: 05.08.2019

Zvesenie: 20.08.2019


 

Zverejnené 5.8.2019


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 7/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 6/2019 o odstraňovaní invazívnych druhov rastlínVytlačiť
 


 

Zverejnené 7.8.2019


 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 8/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky GrobVytlačiť
 


 

Zverejnené 7.8.2019


 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 9/2019 o zriadení Základnej školy Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob a jej súčastí – školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň dňom 1. septembra 2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 7.8.2019


 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 10/2019 o zriadení Materskej školy Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob dňom 1. septembra 2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 7.8.2019


 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 11/2019 o zriadení Elokovaného pracoviska Mila Urbana 6 , Chorvátsky Grob ako súčasť Základnej školy s materskou školou Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob dňom 1. septembra 2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 7.8.2019


 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chorvátsky Grob Vytlačiť
 


 

Zverejnené 13.5.2019
Aktualizované: 5.6.2019


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. ..../2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 6/2019 o odstraňovaní invazívnych druhov rastlínVytlačiť
 


 

Zverejnené 25.6.2019
Aktualizované: 15.8.2019


 

OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA Vytlačiť
 

Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob, PEZINSKÁ


 

Zverejnené 3.7.2019
Aktualizované: 15.8.2019


 
Položky 11-20 z 1210
English version
ÚvodÚvodná stránka