Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POBYTUVytlačiť
 


 

Zverejnené 23.5.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Stavebník: immosvr s.r.o., Grösslingova 4, 811 09  Bratislava
Lokalita: PH4
PARC. č.: 1631/8, 1631/346, 1631/348, 1631/405, 1631/406, 1656/561
Dátum vyvesenia: 22.5.2019
Dátum zvesenia: 6.6.2019   


 

Zverejnené 22.5.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Stavebník: immosvr, s.r.o, Grosslingova 4, 811 09 Bratislava
Lokalita: PH4
Parc. č.:          
pozemku register "C" parc. č. 1631/8, 1631/346, 1631/348, 1631/349, 1631/350, 1631/351, 1631/352, 1631/353, 1631/354, 1631/355, 1631/356, 1631/357, 1631/358, 1631/359, 1631/360, 1631/361, 1631/362, 1631/363, 1631/364, 1631/365, 1631/366, 1631/367, 1631/368, 1631/369, 1631/370, 1631/371, 1631/372, 1631/373, 1631/374, 1631/375, 1631/376, 1631/377, 1631/378, 1631/379, 1631/380, 1631/381, 1631/382, 1631/383, 1631/384, 1631/385, 1631/386, 1631/387, 1631/388, 1631/405, 1631/406, 1631/407, 1631/408, 1656/561 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.
Vyvesené dňa: 22.05.2019
Zvesené dňa: 6.06.2019
 


 

Zverejnené 22.5.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Vytlačiť
 

Stavebník: immosvr, s.r.o, Grosslingova 4, 811 09 Bratislava
Lokalita: PH4
Parc. č.:
pozemku register "C" parc. č. 1631/8, 1631/346, 1631/348, 1631/349, 1631/350, 1631/351, 1631/352, 1631/353, 1631/354, 1631/355, 1631/356, 1631/357, 1631/358, 1631/359, 1631/360, 1631/361, 1631/362, 1631/363, 1631/364, 1631/365, 1631/366, 1631/367, 1631/368, 1631/369, 1631/370, 1631/371, 1631/372, 1631/373, 1631/374, 1631/375, 1631/376, 1631/377, 1631/378, 1631/379, 1631/380, 1631/381, 1631/382, 1631/383, 1631/384, 1631/385, 1631/386, 1631/387, 1631/388, 1631/405, 1631/406, 1631/407, 1631/408, 1656/561 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.
Vyvesené dňa: 22.05.2019
Zvesené dňa: 6.06.2019


 

Zverejnené 22.5.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Žiadateľ: Erika Slivová
Lokalita: Kukučínova
Miesto: 1587/22, 1587/872
Vyvesenie: 13.05.2019
Zvesenie: 28.05.2019


 

Zverejnené 13.5.2019


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.05.2019 /pondelok/ o 18:15 hod.Vytlačiť
 


 

Zverejnené 21.5.2019
Aktualizované: 22.5.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Vytlačiť
 

Žiadateľ: Matej Chlupis a Terézia Chlupisová

Lokalita: Kukučínova

Miesto: 1587/895

Vyvesenie: 07.05.2019

Zvesenie: 22.05.2019


 

Zverejnené 7.5.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY Vytlačiť
 

Stavebník: Ing. Krištofíková a Ing. Janeček
Lokalita: PH3
Parc. č.: 1656/404, 1656/757 
Vyvesené dňa: 07.05.2019
Zvesené dňa: 22.05.2019


 

Zverejnené 7.5.2019


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Žiadateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Lokalita: Ďiaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. Úsek Bratislava - Triblavina
Vyvesenie: 07.05.2019
Zvesenie: 17.05.2019


 

Zverejnené 7.5.2019


 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Pozemok:

parcela registra "C" číslo 2367/13 o výmere 106 m2,druh pozemku- zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Chorvátsky Grob.

Žiadateľ:

Mgr. Štefan Turinič, Hlboká cesta 20, 900 25 Chorvátsky Grob
Ľudmila Turiničová, rod. Čepelová, Hlboká cesta 20, 900 25 Chorvátsky Grob

 

Vyvesené: 06.05.2019
Zvesené: 21.05.2019
 


 

Zverejnené 6.5.2019


 
Položky 61-70 z 1210
English version
ÚvodÚvodná stránka