Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec odporúča obyvateľom PH2: Kým rozhodnutie o nútenej správe nenadobudne právoplatnosť, nepodpisujte zmluvu.Vytlačiť
 

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, číslo OU-BA-OSZP2-2019/020206-GGL zo dňa 14.01.2019 (ďalej len „Rozhodnutie“) bola spoločnosť A-VS s.r.o. určená ako nútený správca. Rozhodnutie k dnešnému dňu nenadobudlo právoplatnosť. A-VS s.r.o. lokalitu prevádzkuje, pretože rozhodnutiu bol odňatý odkladný účinok.

Nová zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, ktorá sa ma uzatvoriť s núteným prevádzkovateľom by jednoznačne mala byť uzatvorená na dobu určitú, a to do uplynutia doby vyhlásenia nútenej správy, resp. do zrušenia Rozhodnutia.

Dodávateľ by mal byť v úvodných ustanoveniach novej zmluvy zadefinovaný, ako nútený správca, ktorý zmluvu uzatvára výlučne na základe Rozhodnutia. Rozhodnutie by malo byť nielen predbežne vykonateľné, ale aj právoplatné, pretože ak by odvolací orgán Rozhodnutie zrušil, povinnosti núteného správcu zaniknú a bude potrebné uzatvárať nové zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s iným oprávneným subjektom.

Vzhľadom na prebiehajúce odvolacie konanie voči Rozhodnutiu preto odporúčame občanom počkať s uzatváraním nových zmlúv o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s núteným správcom do doby, kým bude Rozhodnutie právoplatné a kým návrhy zmlúv nebudú upravené tak, že sa uzatvárajú s núteným správcom ustanoveným na základe Rozhodnutia a na dobu určitú - do uplynutia doby vyhlásenia nútenej správy podľa Rozhodnutia, resp. do doby zrušenia Rozhodnutia.

Obec stojí za obyvateľmi pri riešení problému s „núteným“ správcom. "Situáciu monitorujeme a v prípade potreby občanom poskytneme právnu ochranu a poradenstvo", dodáva starostka Vlaďka Vydrová.


 

Zverejnené 18.3.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka