Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec pripravuje zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre obyvateľovVytlačiť
 

Zverejňujeme otvorený list obyvateľom obce Chorvátsky Grob

Vážení obyvatelia,
 
obyvateľom (odberateľom/producentom) neodporúčame uzatvorenie zmlúv s AVS, pretože AVS nie je zmluvným ani ustanoveným prevádzkovateľom vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve Obce a nie je oprávnená pre neexistenciu zmluvy medzi ňou a obyvateľom prerušiť dodávky vody či odvádzanie splaškov. AVS je faktickým dodávateľom vody a odvádzateľom splaškov, za čo jej prináleží odplata (vo výške vodného a stočného), inak by sa obyvateľ (odberateľ/producent) bezdôvodne obohacoval. Stav faktického prevádzkovania VV a VK spoločnosťou A-VS končí. Obec pripravuje zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre obyvateľov a v blízkej dobe ich bude distribuovať obyvateľom.  
 
Obec upozornila A-VS, že nie je oprávnená z dôvodu neuzatvárania zmlúv s obyvateľmi po ukončení Zmluvy o nájme prerušiť alebo obmedziť dodávku vody, resp. odvádzanie odpadových vôd. Ak k takémuto kroku zo strany A-VS dôjde, Obec podá trestné oznámenie pre podozrenie z TČ podľa § 286 resp. § 288 TZ, príp. vydá neodkladné opatrenie podľa § 5 OZ. 
 
Obyvatelia nemusia mať problém podpísať nové zmluvy s Obcou (a platiť Obci), pri existencii zmluvy s AVS (ktorej platiť prestanú). 


S pozdravom, 
JUDr. Vladimíra Vydrová 
Starostka obce 

 

ballpen-blur-close-up-461077.jpg


 

Zverejnené 8.5.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka