Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec vyzvala firmu Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., na odovzdanie vodárenskej infraštruktúryVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob vyzvala listom firmu Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., na vydanie bývalého predmetu nájmu podľa Zmluvy o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry obce Chorvátsky Grob a jej miestnych častí.

Výzvu obec odôvodňuje nasledovne:
1. Zmluva o nájme zanikla na základe výpovede Obec Chorvátsky Grob, ako prenajímateľa, datovanej 26.06.2014, uplynutím výpovednej doby, dňa 30.06.2015.

2. Nájomca Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. potom, čo neuspel pred súdom prvej inštancie, ešte pred rozhodnutím odvolacieho súdu zobral dňa 22.11.2018 žalobu o neplatnosť výpovede v celom rozsahu späť, čím akceptoval platnosť výpovede, ktorú konštatoval aj súd prvej inštancie.

3. Krajský súd v Bratislave uznesením č. 1 Cob/162/2017 právoplatným a vykonateľným dňa 14.01.2019 zastavil konanie o neplatnosť výpovede a zrušil predbežné opatrenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10.06.2015, ktoré zakazovalo Obci Chorvátsky Grob nakladať s vodárenskou infraštruktúrou, ktorá bola predmetom Zmluvy o nájme, až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

4. Krajský súd v Bratislave uznesením č. 1 Cob/41/2019 zo dňa 29.03.2019 potvrdil Uznesenie Okresného súdu Malacky zo dňa 27.12.2018, ktorým Okresný súd Malacky zamietol návrh Agility vodárenskej spoločnosti, s.r.o. zo dňa 04.12.2018 na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré malo zakázať Obci Chorvátsky Grob nakladať s vodárenskou infraštruktúrou.

5. Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. bez právneho titulu fakticky naďalej užíva bývalý predmet nájmu a poberá z neho úžitky (odberateľom a producentom fakturuje vodné a stočné), avšak Obci Chorvátsky Grob dlhodobo nič neplatí.

6. Obec Chorvátsky Grob spĺňa všetky legislatívne predpoklady pre prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe vlastného oprávnenia.

Organizačno-technické veci súvisiace s odovzdaním a prevzatím vodárenskej infraštruktúry obec navrhla riešiť na osobných stretnutiach dňa 24.5.2019 medzi 8:00 – 13:00 hod. alebo dňa 27.5.2019 medzi 8:00 – 16:00 hod.

 

clean-clear-cold-416528.jpg


 

Zverejnené 6.5.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka