Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere predaja pozemku ako zákonom upravenú výnimku - parcela registra E číslo 294/48Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer predať pozemok vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, v súlade so Zákonom č. 138/1991 Z.z, § 9a ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa nasledovne:

Pozemok: parcela registra "E" číslo 294/48 , druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Chorvátsky Grob.
Výmera:  13 m2 Cena:  stanovená obecným zastupiteľstvom  
 
Zverejnené 3.6.2019  
 
 
JUDr. Vladimíra Vydrová
Starostka obce 
 
 


 

Zverejnené 3.6.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka