Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2018 /pondelok/ o 10:00 hod.Vytlačiť
 

POZVÁNKA NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční

dňa 10.12.2018 /pondelok/ o 10:00 hod.

v priestoroch Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

 

 1. Úvodné náležitosti:
  1. 1. Otvorenie zasadnutia
  2. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom 
  4. 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  5. 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
  6. 6. Príhovor novozvoleného starostu
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
 3. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu 
 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
 6. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
 7. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine a určenie sobášnych dní     
 8. Určenie platu starostu 
 9. Harmonogram zasadnutí zastupiteľstva
 10. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 223/2017 a schválenie rokovacieho poriadku zastupiteľstva
 11. Záver                                                                                           

 

                                                                                                      Ing. Radovan Benčík, 

                                                                                                              starosta obce


 

Zverejnené 4.12.2018


 
English version
ÚvodÚvodná stránka