Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18.06.2019 /utorok/ o 18:15 hod.Vytlačiť
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 18.06.2019 /utorok/ o 18:15 hod. v priestoroch Obecného úradu, Nám. Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným návrhom programu: 
 
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu.

2. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob 2018.

3. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre  Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo.  

4. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre LENSSON, s.r.o.

5. Stanovisko k výstavbe rodinného domu pre p. Plešková.

6. Predaj pozemku pre p. Dehelana.

7. Prenájom nebytového priestoru pre Prima banka Slovensko, a.s.

8. Zmena podmienok nájmu nehnuteľnosti medzi obcou a Obecným podnikom služieb Chorvátsky Grob, s.r.o.

9. Odmena – Hlavný kontrolór.

10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 obce Chorvátsky Grob.

11. Zásady odmeňovania OcZ Chorvátsky Grob.

12. Zrušenie členstva obce Chorvátsky Grob Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty.

13. Návrh rámcovej koncepcie Participatívneho rozpočtu v obci Chorvátky Grob na rok 2019.

14. Uznesenie OZ o začatí obstarávania Územného plánu obce Chorvátsky Grob č. 14.

15. Návrh Rokovacieho poriadku OcZ.

16. Kontrola plnenia uznesení OcZ.

17. Interpelácie poslancov.

18. Rôzne.

19. Návrhy a odporúčania komisií OcZ.

20. Vystúpenie občanov.

21. Záver. 
 
JUDr. Vladimíra Vydrová,         
Starostka


 

Zverejnené 11.6.2019


 
English version
ÚvodÚvodná stránka