Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na podávanie žiadostí o zmenu územného plánuVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, na základe uznesenia č. 77/2019 zo dňa 18.06.2019, vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem o zmenu územného plánu, aby zaslali žiadosť o zmenu územného plánu na obecný úrad v Chorvátskom Grobe, v termíne do 31.12. 2019. 

V žiadosti je potrebné uviesť aká zmena územného plánu je požadovaná a špecifikovať akého územia sa týka (s uvedením parcelných čísel dotknutých pozemkov). 

Všetky doručené žiadosti budú vyhodnotené z hľadiska, či sa jedná o drobnú zmenu (najmä bez nárokov na záber poľnohospodárskej pôdy) alebo o zmenu väčšieho rozsahu s uvedením odporúčania ako ďalej postupovať vo vzťahu ku konkrétnej požadovanej zmene.

Vyhodnotenie bude následne predložené Obecnému zastupiteľstvu obce Chorvátsky Grob, aby rozhodlo, ktoré žiadosti budú zaradené do návrhu zmien a doplnkov územného plánu.

V prípade zaradenia žiadosti do zmien a doplnkov územného plánu bude Obec Chorvátsky Grob podľa § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, požadovať úplnú úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov.

Žiadosti o zmenu územného plánu posielajte písomne: 

A) Poštou, na adresu:
Obecný úrad Chorvátsky Grob
Podateľňa
Námestie Josipa Andriča 17
900 25 Chorvátsky Grob

B) Osobne: 
Podateľňa OÚ Chorvátsky Grob

C) E-mailom:
podatelna@chorvatskygrob.sk
 


 

Zverejnené 18.7.2019 Vyprší o 76 dní.


 
English version
ÚvodÚvodná stránka