Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia pre financie, dotácie a sociálne veci

Predseda komisie: Ing. PhD. Jozef Selep
E-mailová adresa predsedu komisie: jozefselep99@gmail.com
Hromadná adresa členov komisie: finkom@chorvatskygrob.sk

 

Členovia komisie:

 • Patrícia Fatulová
 • Robert Kaffan
 • Bugárová Marcela
 • Cahajla Vladimír
 • Florek Ľuboš
 • Hudec Marek
 • Spinčiak Jozef
 • Tahotná Nikol
 • Tomanová Mária

Členovia komisie boli zvolení uznesením č. 11/2019 na zasadnutí OZ dňa 21.01.2019

 

Náplň práce komisie:

 • spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozpočtu, jeho zmien a doplnkov,
 • vyjadruje sa k hospodáreniu obce s finančnými prostriedkami a majetkom obce,
 • vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie, zmenu alebo zrušenie miestnych daní a poplatkov, 
 • vyjadruje sa k návrhu záverečného účtu obce a návrhom na prijatie úveru, 
 • posudzuje žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností a hmotného investičného majetku obce, 
 • sleduje možnosti získania dotácií pre obec a podieľa sa na príprave príslušných materiálov, 
 • zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej, 
 • navrhuje stanoviská k opatrovateľskej činnosti, stravovaniu dôchodcov, zlepšovaniu práce so seniormi.

 

Komisia bola zriadená na základe Uznesenie č.326/2018


 
English version
ÚvodÚvodná stránka