Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť

Predseda komisie: Ing. Robert Kaffan
E-mailová adresa: kaffan@chorvatskygrob.sk
Hromadná e-mailová adresa komisie: komisiaup@chorvatskygrob.sk

 

Členovia komisie:

 • Gábor Bungyi
 • Ferdinand Turinič
 • Peter Labaš
 • Martin Furdík
 • Andrea Prievalská
 • Ivan Volek
 • Gabriela Poláčeková

Členovia komisie boli zvolení uznesením č. 10/2019 na zasadnutí OZ dňa 21.01.2019

 

Náplň práce komisie:

 • spracúva návrhy k územnému plánu obce a vyjadruje sa k zadaniam a návrhom na zmeny a doplnky k územnému plánu obce, k územnoplánovacej dokumentácii (urbanistické štúdie, zóny), 
 • oboznamuje sa s investičnými zámermi a aktivitami v oblasti výstavby a územného plánovania a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav,
 • spolupodieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia a vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja životného prostredia v obci,
 • vyjadruje sa k problematike zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
 • podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci, sleduje bezpečnostnú situáciu v obci.

 

Komisia bola zriadená na základe Uznesenia č.327/2018

 


 
English version
ÚvodÚvodná stránka