Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Participatívny rozpočet

ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET (PaRo)?

  1. je nástroj, ktorý podporuje aktívne zapojenie sa obyvateľov obce Chorvátsky Grob do správy a rozvoja obce 
  2. je položka v rozpočte obce vo výške 10.000 Eur na rok 2019. O rozdelení tejto sumy pre jednotlivé projekty nerozhoduje starosta ani poslanci, ale občania - hlasovaním.

AKO SA ZÚČASTŇUJE OBYVATEĽ SCHÉMY PaRo?

  1. Prihlasuje projekty a zadania (2019 UKONČENÉ)
  2. Prezentuje projekty a návrhy na zadania (05.09.2019)
  3. Hlasuje o projektoch a zadaniach (od 05.09.2019 do 15.09.2019)
  4. Aktívne pracuje na projektoch a zadaniach (do 31.12.2019)

AKÁ JE MAXIMÁLNA SUMA NA PROJEKT A ZADANIE?

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2.000 Eur vrátane DPH.

DOSTANEM PENIAZE NA PROJEKT AK VYHRÁ?

PaRo schéma nie je dotácia. Obec neposkytne finančné prostriedky na účet prihlasovateľa. Zadania, ktoré občania hlasovaním vyberú, zrealizuje obecný úrad vo svojom mene, na vlastné náklady. V prípade projektu sa očakáva aktívna účasť prihlasovateľov na realizácii projektu. Obec na základe rozpočtu projektu, zabezpečí (vo svojom mene) nákup potrebného materiálu, alebo odbornej služby a poskytne pracovníkov a technológie na vykonanie náročnejších prác a výkonov.

AKÝ JE HLAVNÝ ROZDIEL MEDZI DOTÁCIOU A PaRo SCHÉMOU?

Dotácia
- sa poskytuje na účet prihlasovateľa
- dotácia sa môže poskytnúť iba právnickej osobe, alebo fyzickej osobe - podnikateľovi

PaRo
- prihlasovateľ neobdrží peniaze na účet
- prihlasovateľ môže byť fyzická osoba - nepodnikateľ, právnická osoba aj fyzická osoba - podnikateľ

PaRo TERMÍNOVNÍK 2019

1) Prihlasovanie projektov a zadaní (občania, podnikatelia a firmy)
- do 31.07.2019 - UKONČENÉ
2) Preskúmanie uskutočniteľnosti navhrnutých projektov a zadaní (hodnotiaca správa)
-  do 20.08.2019
3) Zverejnenie prihlásených projektov a zadaní na internete
- 20.08.2019 - 15.09.2019
4) Verejná prezentácia navrhovaných projektov a zadaní
- 05.09.2019
5) Hlasovanie o projektoch a zadaniach samotnými občanmi (na internete, aj fyzicky)
- do 15.09.2019
6) Vyhlásenie výsledkov hlasovania
- do 18.09.2019
7) Realizácia projektov a zadaní
- do 31.12.2019

image-from-rawpixel-id-431044-jpeg.jpg


 
English version
ÚvodÚvodná stránka