Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív

UPOZORNENIE:
Všetky ponuky na verejné obstarávania, ktoré sa nachádzajú nižšie, sú už archívne, teda už uzavreté.


 

Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia Triblavinskej uliceVytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia Triblavinskej ulice

Termín: do 31. 5. 2012


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky Úžitkové motorové vozidloVytlačiť
 

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť Úžitkové motorové vozidlo.

V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky s nízkou hodnotou na zabezpečenie nie bežne dostupného tovaru, ktorý nie je možné zabezpečiť prostredníctvom EKS (elektronického kontraktačného systému) pretože ide o nákup na splátky, a preto ho bude zabezpečovať podľa § 2 ods. 5 písm. o) a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Úžitkové motorové vozidlo“. Detaily k predmetu zákazky sú v priloženej výzve.

Vaše ponuky treba doručiť do podateľne najneskôr 19.12.2016 do 12:00.

S pozdravom,

Ing. Radovan Benčík
Starosta


 

Zverejnené 12.12.2016


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Javorová alejVytlačiť
 


 

Zverejnené 8.8.2018


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: ,,Areálový rozvod plynu, vodovodu a zavlažovania“Vytlačiť
 

Vážený záujemca,

Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť výstavbu areálového rozvodu plynu, vodovodu a zavlažovania v obci Chorvátsky Grob (viď. prílohy mailu). V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie nie bežných stavebných prác podľa § 2 ods. 5 písm. o) a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Areálový rozvod plynu, vodovodu a zavlažovania“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 31.000,00 € bez DPH. Rozsah požadovaného predmetu zákazky a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1. Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku. Príslušná PD je zverejnená na web stránke obce v časti Verejné obstarávanie.

Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovaných prác, aby ste v termíne najneskôr do 28.11.2016 do 12.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku (cez podateľňu) na požadovaný predmet zákazky. 

S pozdravom,

 

Ing. Radovan Benčík
starosta

 

 


 

Zverejnené 21.11.2016


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky ,,Areálová kanalizácia (splašková a dažďová), akumulačná nádrž a retenčné plochy“Vytlačiť
 

Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť výstavbu areálovej kanalizácie, akumulačnej nádrže a retenčných plôch v obci Chorvátsky Grob (viď. prílohy). V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie nie bežných stavebných prác podľa § 2 ods. 5 písm. o) a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Areálová kanalizácia (splašková a dažďová), akumulačná nádrž a retenčné plochy“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 68.000,00 € bez DPH. Rozsah požadovaného predmetu zákazky a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1. Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovaných prác, aby ste v termíne najneskôr do 28.11.2016 do 14.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku (cez podateľňu) na požadovaný predmet zákazky.           

S pozdravom,

 

Ing. Radovan Benčík
starosta


 

Zverejnené 21.11.2016


 

Výzva na predkladanie ponúk - predmet zákazky ,,Nákladný automobil s vyklápacou plošinou“ Vytlačiť
 

Vážený záujemca,

verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť Nákladné motorové vozidlo s vyklápacou plošinou. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky s nízkou hodnotou na zabezpečenie nie bežne dostupného tovaru, ktorý nie je možné zabezpečiť prostredníctvom EKS (elektronického kontraktačného systému) pretože ide o nákup na splátky, a preto ho bude zabezpečovať podľa § 2 ods. 5 písm. o) a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Nákladný automobil s vyklápacou plošinou“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 23.999,99 € s DPH. Rozsah požadovaného predmetu zákazky a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1 tohoto mailu. Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). 

Ponuky sa predkladajú najneskôr do 22.11.2016 do 12.00 hod. osobne alebo poštou v podateľni na adresu verejného obstarávateľa Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob. Na obálku je potrebné uviesť meno a sídlo uchádzača a názov predmetu zákazky ,,Nákladný automobil s vyklápacou plošinou“ s poznámkou NEOTVÁRAŤ. 

Všetky predložené ponuky sa budú následne po ukončení termínu predkladania ponúk na uvedenej adrese otvárať 23.11.2016 o 09.00 hod.. Uchádzači, ktorí predložia cenové ponuky majú umožnenú účasť na otváraní predložených ponúk (verejný obstarávateľ vyžaduje pre účasť na otváraní ponúk preukázanie poverenia prítomnej osoby na zastupovanie konkrétneho uchádzača na otváraní ponúk štatutárom uchádzača). 


 

Zverejnené 15.11.2016


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Multifunkčné ihriskoVytlačiť
 

Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť výstavbu multifunkčného ihriska v obci Chorvátsky Grob. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie nie bežných stavebných prác podľa § 2 ods. 5 písm. o) a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Multifunkčné ihrisko 2016“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 40.000,00 € s DPH. Rozsah požadovaného predmetu zákazky a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1. Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

Ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovaných prác odporúčame Vám zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a náväznosti plnenia predmetu zákazky) dňa 17.10.2016 o 14.00 hod. a je potrebné, aby ste následne v termíne najneskôr do 21.10.2016 do 09.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku (cez podateľňu) na požadovaný predmet zákazky.

                   

                                                                                      Ing. Radovan Benčík, starosta

                                                                                              Obec Chorvátsky Grob

 


 

Zverejnené 12.10.2016


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Chodník pre chodcov Chorvátsky Grob – Čierna Voda – Vajnory 2016Vytlačiť
 

Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť výstavbu chodníka pre chodcov medzi obcou Chorvátsky Grob - Čierna Voda a obcou Vajnory. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie nie bežných stavebných prác podľa § 2 ods. 5 písm. o) a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Chodník pre chodcov Chorvátsky Grob – Čierna Voda – Vajnory 2016“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 40.000,00 € bez DPH. Rozsah požadovaného predmetu zákazky a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1. Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

Je preto potrebné, ak máte záujem zúčastniť sa tohto výberového konania na dodávateľa požadovaných prác odporúčame Vám zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a náväznosti plnenia predmetu zákazky) dňa 8. septembra 2016 o 14.00 hod. a aby ste následne v termíne najneskôr do 12. septembra 2016 do 14.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku (cez podateľňu) na požadovaný predmet zákazky.

V prílohe oznamu je výzva na predkladanie ponúk ako aj popis zákazky. 

S pozdravom,

Ing. Radovan Benčík

Starosta

starosta@chorvatskygrob.sk 

 

 


 

Zverejnené 20.3.2016
Aktualizované: 2.9.2016


 

Predmet zákazky Areálové parkovisko, chodníky a spevnené plochyVytlačiť
 

Vážení uchádzači pre predmet zákazky Areálové parkovisko, chodníky a spevnené plochy, si môžete stiahnúť editovateľnú formu Výkazu Výmeru v exceli.

 

 


 

Zverejnené 23.5.2016


 

Výzva na predkladanie cenových ponúkVytlačiť
 

                                                                                                V Chorvátskom Grobe,   dňa: 11.2.2016 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

            Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť rozšírenie školských zariadení formou rekonštrukcie a dostavby Základnej a materskej školy na Školskej ulici v Chorvátskom Grobe. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky nie bežnej služby podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie (Dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Tendrová dokumentácia a Výkaz výmer) – Rekonštrukcia a dostavba základnej a materskej školy na Školskej ulici v obci Chorvátsky Grob“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 19.999,00 € bez DPH. Rozsah požadovanej služby a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1. Obrazovú prílohu č.2 s pohľadmi a situáciou poskytneme záujemcom počas obhliadky miesta predmetu zákazky.

Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovanej služby odporúčame Vám zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a náväznosti plnenia predmetu zákazky) 15.2.2016 o 15.00 hod. a aby ste následne v termíne najneskôr do stredy 17.2.2016 do 12.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku (cez podateľňu).

S pozdravom

 

 

                                                                                     .................................................                          

                                                                                      Ing. Radovan Benčík, starosta

                                                                                               Obec Chorvátsky Grob

 

 

 

 


 

Zverejnené 11.2.2016
Aktualizované: 11.2.2016


 

Výzva na predkladanie cenových ponúkVytlačiť
 

V Chorvátskom Grobe, dňa: 12.1.2016

Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk

            Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje vykonať vylepšenie podložia pre budúcu stavbu komplexu základnej a materskej školy v časti Čierna Voda. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto verejný obstarávateľ pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky na nie bežné uskutočnenie stavebných prác podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet „Vylepšenie podložia (mikropilotáž)“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 29.999,99 € bez DPH. Rozsah stavebných prác a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1.

Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

Ak máte záujem zúčastniť sa tohto výberového konania na dodávateľa požadovaných stavebných prác, je potrebné zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a nadväznosti plnenia predmetu zákazky) dňa 13.1.2016 o 14.00 hod. a aby ste následne v termíne najneskôr do 15.1.2016 do 12.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi vypracovanú cenovú ponuku (cez podateľňu).

 

Ing. Radovan Benčík,
starosta                                    
Obec Chorvátsky Grob 


 

Zverejnené 12.1.2016


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - oprava ciestVytlačiť
 

 

Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk

        Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť drobné aj väčšie opravy asfaltového povrchu ciest v obci Chorvátsky Grob. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto verejný obstarávateľ pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky na nie bežné uskutočnenie stavebných prác podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Opravy asfaltového povrchu ciest v obci Chorvátsky Grob“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 29.999,99 € bez DPH. Rozsah nie bežných stavebných prác a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1.

Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovanej služby odporúčame Vám zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a nadväznosti plnenia predmetu zákazky) 15.12.2015 o 15.00 hod. a aby ste následne v termíne najneskôr do 18.12.2015 do 12.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi vypracovanú cenovú ponuku (cez podateľňu).

S pozdravom

Ing. Radovan Benčík,

starosta Obec Chorvátsky Grob 

 

 


 

Zverejnené 19.4.2015
Aktualizované: 9.5.2016


 

Výzva na predkladanie cenových ponúkVytlačiť
 

Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk           

            Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť výstavbu chodníka pre chodcov medzi obcou Chorvátsky Grob - Čierna voda. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto verejný obstarávateľ pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky na nie bežné poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Chodník pre chodcov Chorvátsky Grob-Čierna voda - Vajnory“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 29.999,99 € bez DPH. Rozsah nie bežných stavebných prác a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1.

Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovanej služby odporúčame Vám zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a nadväznosti plnenia predmetu zákazky) 05.10.2015 o 15.00 hod. a aby ste následne v termíne najneskôr do 09.10.2015 do 11.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi vypracovanú cenovú ponuku (cez podateľňu).

S pozdravom

Ing. Radovan Benčík, starosta                                    

      Obec Chorvátsky Grob 


 

Zverejnené 1.10.2015


 

Výzva na predkladanie cenových ponúkVytlačiť
 

                                                                   

                                                                      ,,ZÁUJEMCA“

 

                                                                                 V Chorvátskom Grobe, dňa: 21.08.2015

Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk

 

Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť vypracovanie tepelnotechnického posudku budovy Základnej školy s materskou školou a jedálňou v Chorvátskom Grobe na Školskej ulici 4. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto verejný obstarávateľ pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky na nie bežné poskytnutie služby podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Tepelnotechnický posudok budovy Základnej školy s materskou školou a jedálňou v Chorvátskom Grobe“.

 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 4.000,00 € bez DPH. Rozsah nie bežných požadovaných služieb a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1.

 

Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

 

Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovanej služby odporúčame Vám zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a nadväznosti plnenia predmetu zákazky) 26.08.2015 o 12.00 hod. a aby ste následne v termíne najneskôr do 28.08.2015 do 12.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi vypracovanú cenovú ponuku (cez podateľňu).

                            

            S pozdravom                                                      ................................................                          

                                                                                      Ing. Radovan Benčík, starosta

                                                                                              Obec Chorvátsky Grob

 


 

Zverejnené 23.8.2015
Aktualizované: 1.10.2015


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk Vytlačiť
 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                            “ZÁUJEMCA”

 

                                                                                                   

                                                                                                    V Chorvátskom Grobe, dňa: 19.8.2015

Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk

           

            Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť rekultiváciu melioračného kanála v obci Chorvátsky Grob – časť Suché miesto - Čierna voda. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto verejný obstarávateľ pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky na nie bežné poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Rekultivácia melioračného kanála v obci Chorvátsky Grob – časť Suché miesto - Čierna voda“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 5.000,00 € bez DPH. Rozsah nie bežných požadovaných služieb a prác a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1.

Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovanej služby odporúčame Vám zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a nadväznosti plnenia predmetu zákazky) 21.08.2015 o 12.00 hod. a aby ste následne v termíne najneskôr do 28.08.2015 do 08.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi vypracovanú cenovú ponuku (cez podateľňu).

S pozdravom

 

                                                                                                                   .................................................

                                                                                                              Ing. Radovan Benčík, starosta            
                                                                                                                          Obec Chorvátsky Grob


 

Zverejnené 19.8.2015


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - rekonštrukcia škôlka OC MonarVytlačiť
 

V Chorvátskom Grobe, dňa: 31.07.2015

Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk

Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť rozšírenie a efektívnejšie využiť predškolské zariadenie Monar. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky nie bežné stavebné práce podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Rekonštrukcia a úprava - Centrum Monar škôlka“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 15.000,00 € bez DPH. Rozsah požadovaných prác a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1.

Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovanej služby odporúčame Vám zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a náväznosti plnenia predmetu zákazky) 05.08.2015 o 09.00 hod. a aby ste následne predložili verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku (cez podateľňu) v termíne najneskôr do 10.08.2015 do 09.00 hod..


 

Zverejnené 31.7.2015


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - kamerový systémVytlačiť
 

 

V Chorvátskom Grobe, dňa: 29.07.2015

Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk

Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť dodávku a montáž bezpečnostných kamier na stĺpy v obci, vrátane zabezpečenia komunikácie kamier s centrálnym pultom v obci. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky nie bežného tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Kamerový systém v obci Chorvátsky Grob“.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 19.999,00 € bez DPH. Rozsah požadovaného predmetu zákazky a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1.

Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovaného tovaru odporúčame Vám zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a náväznosti plnenia predmetu zákazky) 31.07.2015 o 09.00 hod. a aby ste následne v termíne najneskôr do 07.08.2015 do 09.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku (cez podateľňu) na požadovaný predmet zákazky.


 

Zverejnené 30.7.2015
Aktualizované: 31.7.2015


 

Výzva na predkladanie cenových ponúkVytlačiť
 

                                                                                                         v Chorvátskom Grobe,   dňa: 2.07.2015 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 

                                                                                                     

            Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje zabezpečiť rozšírenie školských zariadení výstavbou modulovej materskej a základnej školy a školskej jedálne. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto pre vlastnú potrebu vykonať verejné obstarávanie zadávania zákazky nie bežnej služby podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“) na predmet ,,Vypracovanie projektovej dokumentácie – výstavba modulovej materskej a základnej školy a školskej jedálne v obci Chorvátsky Grob“.

 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 19.999,00 € bez DPH. Rozsah požadovanej služby a podrobnosti o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1.

 

Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.

 

Je preto potrebné, ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovanej služby odporúčame Vám zúčastniť sa obhliadky miesta predmetu zákazky (potrebnej vzhľadom na zložitosť miesta dodania a náväznosti plnenia predmetu zákazky) 06.07.2015 o 15.00 hod. a aby ste následne v termíne najneskôr do 10.07.2015 do 09.00 hod. predložili verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku (cez podateľňu).

                            

            S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                     .................................................                          

                                                                                      Ing. Radovan Benčík, starosta

                                                                                               Obec Chorvátsky Grob

 

 

 

 

 


 

Zverejnené 2.7.2015
Aktualizované: 21.7.2015


 

Názov zákazky: Výstavba Základnej školy v Chorvátskom GrobeVytlačiť
 

Na stránke Úradu pre verejné obstrávanie bola uverejnená výzva:
1643 - WYP, Vestník č. 14/2015 - 20.01.2015
na predkladanie ponúk ohľadom výstavby Základnej školy v Chorvátskom Grobe.

Bližšie informácie sú priamo na webstránke ÚVO:

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/282565


 

Zverejnené 22.1.2015
Aktualizované: 19.4.2015


 

Dodávka a montáž dvoch NN prípojok s odbornou prehliadkou a odbornou skúškou elektrického zariadenia – odberných miest, demontáž jestvujúcej inštalácieVytlačiť
 

V súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení zverejňuje verejný obstarávateľ informáciu o zadávaní zákazky „Dodávka a montáž dvoch NN prípojok s odbornou prehliadkou a odbornou skúškou elektrického zariadenia – odberných miest, demontáž jestvujúcej inštalácie“.


 

Zverejnené 20.2.2014


 

Nákup kancelárskych potriebVytlačiť
 

V súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení zverejňuje verejný obstarávateľ informáciu o zadávaní zákazky „Nákup kancelárskych  potrieb“.


 

Zverejnené 13.2.2014


 

Nákup čistiacich potriebVytlačiť
 

V súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení zverejňuje verejný obstarávateľ informáciu o zadávaní zákazky „Nákup  čistiacich potrieb“.


 

Zverejnené 13.2.2014


 

Nákup kancelárskych a čistiacich potriebVytlačiť
 

PREDMET ZÁKAZKY: Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb

V súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení zverejňuje verejný obstarávateľ informáciu o zadávaní zákazky „Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb".

 

  • Verejný obstarávateľ ruší predmetnú zákazku z dôvodu rozdelenia predmetu zákazky.

 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 13.2.2014


 

Nákup tonerových náplníVytlačiť
 

PREDMET ZÁKAZKY: Nákup tonerových náplní

V súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení zverejňuje verejný obstarávateľ informáciu o zadávaní zákazky „Nákup tonerových náplní“.


 

Zverejnené 4.2.2014
Aktualizované: 13.2.2014


 

Výber spracovateľa investičného zámeru výstavby novej materskej školyVytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - výber spracovateľa investičného zámeru výstavby novej materskej školy

Termín: do 18.6.2012


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Výber spracovateľa investičného zámeru výstavby novej základnej školyVytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - výber spracovateľa investičného zámeru výstavby novej základnej školy

Termín: do 18.6.2012


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Výber projekčnej kancelárie pre vypracovanie projektovej štúdie budúcej stavby „Rekonštrukcia Vajnorskej a Pezinskej ulice“ Vytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - výber projekčnej kancelárie pre vypracovanie projektovej štúdie budúcej stavby „Rekonštrukcia Vajnorskej a Pezinskej ulice“

Termín: do 20. 6. 2012


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Výber projekčnej kancelárie formou prieskumu trhu pre vypracovanie projektovej štúdie budúcej stavby „Kruhová križovatka na Vajnorskej a Pezinskej ulici“Vytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - výber projekčnej kancelárie formou prieskumu trhu pre vypracovanie projektovej štúdie budúcej stavby „Kruhová križovatka na Vajnorskej a Pezinskej ulici“

Termín: do 20.6. 2012


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Oprava zatekajúcej strechy školyVytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na opravu zatekajúcej strechy školy

Termín: do 29.5. 2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Zriadenie kamerového sytémuVytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zriadenie kamerového sytému obce Chorvátsky Grob

Termín: do 28.6. 2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Dodávka asfaltového betónuVytlačiť
 

VÝZVA - Zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu: dodávka asfaltového betónu

Termín: do 26.8. 2013 do 10:00


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politikyVytlačiť
 

Zverejnené: 20.9.2013, Predpokladaný termín zadania zákazky: 26.9.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Verejné obstaranie traktoraVytlačiť
 

Verejný obstarávateľ obec Chorvátsky Grob podľa §44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. informuje o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť ProfiGrass SK, s. r. o., so sídlom Priemyselná 923/5, 903 01  Senec.


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Výmena podlahy v školských triedachVytlačiť
 

Termín: 16.10.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Nákup služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciVytlačiť
 

Termín: 16.10.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Nákup nábytku do školskej jedálneVytlačiť
 

Termín 4.11.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Komplexné telekomunikačné službyVytlačiť
 

Termín: 7.11.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Nákup kontajnerovVytlačiť
 

Termín: 26.11.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadeníVytlačiť
 

Predpokladaný termín zadania zákazky: od 8.11.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Vytvorenie novej web stránky obce Chorvátsky GrobVytlačiť
 

Ternín: od 29.11.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Realizácia povrchového odvodnenia Záhradnej uliceVytlačiť
 

Termín: 5.12.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Nákup vzduchotechnikyVytlačiť
 

Termín: 25.11.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Nákup gastrotechnikyVytlačiť
 

Termín: 25.11.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Nákup drevínVytlačiť
 

Termín: 5.12.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Audit ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierkyVytlačiť
 

Termín:  16.12.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Zimná údržba ciestVytlačiť
 

Termín: 27.11.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 

Rozšírenie diskovej kapacity serveraVytlačiť
 

Termín: 5.12.2013


 

Zverejnené 20.1.2014
Aktualizované: 28.1.2014


 
English version
ÚvodÚvodná stránka