Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pôjde vaše dieťa v septembri prvý krát do školy, alebo do škôlky? Prinášame dôležité informácie

Dátum: 01.03.2024
Autor: Chorvátsky Grob
Počet videní: 1363
3 min. čítania
Pôjde vaše dieťa v septembri prvý krát do školy, alebo do škôlky? Prinášame dôležité informácie

Výber správnej školy alebo materskej škôlky pre naše deti je dôležitou úlohou rodičov. Jedným z kľúčových aspektov, ktoré treba zvážiť, je dostupnosť voľných kapacít v školách a škôlkach a preveriť spádovosť jednotlivých škôl podľa trvalého bydliska. Následne je potrebné oboznámiť sa s prijímacími kritériami.

Prinášame rodičom detí informácie o voľných kapacitách jednotlivých školských zariadeniach a o spádových oblastiach škôl a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

KAPACITY V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025
Základná škola Javorová alej prijíma 50 prváčikov a otvára dve triedy.
Základná škola na Školskej ulici prijme 75 prváčikov a otvára tri triedy.

KAPACITY V MATERSKÝCH ŠKOLKACH PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025
Materská škôlka Javorová alej (vrátane elokovaného pracoviska Monar) má k dispozícii 90 nových miest, čo predstavuje štyri triedy.
Materská škôlka na Školskej ulici (vrátane elokovaného pracoviska Kolibríkova a IPON) prijme 108 detí, čo zodpovedá približne 4,5 novootvoreným triedam.

SPÁDOVÉ ULICE ŠKÔL A ŠKÔLOK
V našej obci sú spádové oblasti škôl a škôlok zjednotené. Podrobný zoznam ulíc, ktoré sú priradené k jednotlivým školským, zariadeniam nájdete kliknutím na nasledovný link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17CBwkZ1VJ9VA4RxqCORC1S8aClLUvFgkljGKQzrLIyI/edit#gid=0

AKTUÁLNE PLATNÉ PRIJÍMACIE KRITÉRIÁ
Riaditeľ školy je pri prijímaní žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky povinný dodržiavať platnú legislatívu a vnútorné usmernenia zriaďovateľa. Viac si môžete prečítať vo VZN č. 2/2023, § 3 Postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka základnej školy.

DôLEŽITÉ LINKY
VZN č. 2/2023 o určení školských obvodov základných škôl zriadených obcou Chorvátsky Grob a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole

VZN č. 3/2024 o určení školských obvodov základných škôl zriadených obcou Chorvátsky Grob

VZN č. 2/2024 o určení spádových materských škôl zriadených obcou Chorvátsky Grob

VZN č. 1/2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach