Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Tlačivá

Súbory vo formáte PDF sú vhodné na vypísanie ručne - perom.
Súbory vo formáte MS-WORD sú vhodné na vypísanie elektronicky.

Súbory na stiahnutie

Tlačivá - Dane a poplatky

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti miestneho poplatku za rozvoj - MS WORD Veľkosť: 38.6 kB Formát: docx Dátum: 17.8.2023
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti miestneho poplatku za rozvoj Veľkosť: 270.4 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o zníženie, vrátenie časti poplatku za odvoz odpadu Veľkosť: 131.5 kB Formát: docx Dátum: 17.8.2023
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Veľkosť: 1023.6 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností Veľkosť: 148.8 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Sadzby dane z nehnuteľností Veľkosť: 36 kB Formát: xls Dátum: 17.8.2023
Sadzby dane z nehnuteľností - POZEMKY - informatívny výpočet Veľkosť: 38 kB Formát: xls Dátum: 17.8.2023
Sadzby dane z nehnuteľností - STAVBY - informatívny výpočet Veľkosť: 43.5 kB Formát: xls Dátum: 17.8.2023
Sadzby dane z nehnuteľností - BYTY - informatívny výpočet Veľkosť: 21.5 kB Formát: xls Dátum: 17.8.2023
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností Veľkosť: 115.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
ohlasovacia_povinnost_vyvoz_kom_odpadu_2024 Veľkosť: 67.9 kB Formát: pdf Dátum: 8.1.2024
ohlasovacia_povinnost_vyvoz_kom_odpadu_2024 Veľkosť: 92.6 kB Formát: rtf Dátum: 8.1.2024
ohlasenie_zmeny_komun_odpad_dso_2024 Veľkosť: 84.4 kB Formát: pdf Dátum: 4.1.2024
ohlasenie_zmeny_komun_odpad_dso_2024 Veľkosť: 112.6 kB Formát: rtf Dátum: 4.1.2024
Prehlásenie spoluvlastníkov.rtf (69.4 kB) Prehlásenie spoluvlastníkov k dani z nehnuteľnosti Veľkosť: 69.4 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Ohlásenie zmeny v poplatkoch za komunálny odpad - MS WORD Veľkosť: 16.9 kB Formát: docx Dátum: 17.8.2023
Ohlásenie pre určenie poplatku za komunálny odpad - BEZ ZMIEN od predchádzaujúceho obdobia Veľkosť: 16.3 kB Formát: docx Dátum: 17.8.2023
Ohlásenie zmeny v poplatkoch za komunálny odpad Veľkosť: 511.8 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o zníženie, vrátenie časti poplatku za odvoz odpadu Veľkosť: 221.8 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023

Tlačivá - Matrika, Sociálne veci, Cintorín

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Postup pri evidovaní obyvateľstva Veľkosť: 246.4 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Veľkosť: 127.4 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Veľkosť: 127.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o príspevok na stravovanie dôchodcov Veľkosť: 262 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Čestné prehlásenie Veľkosť: 34.4 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
návrh na zrušenie TP Veľkosť: 27.3 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Veľkosť: 141.6 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
SPLNOMOCNENIE Veľkosť: 35.4 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Zápis o uzavretí manželstva Veľkosť: 25.6 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Zápis o narodení Veľkosť: 17.7 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Výpoveď nájomnej zmluvy na hrobové miesto Veľkosť: 48.7 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miesta Veľkosť: 75.9 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Lekársky nález na posudok Veľkosť: 49.2 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o vystavenie matričného dokladu Veľkosť: 58.8 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Veľkosť: 83.6 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Zápis o úmrtí Veľkosť: 13.2 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023

Tlačívá - Prevádzky, podujatia, životné prostredie, dotácie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prihláška projektu, alebo zadania do schémy Participatívny rozpočet 2019 Veľkosť: 33.1 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Prihláška projektu, alebo zadania do schémy Participatívny rozpočet 2021 Veľkosť: 133.3 kB Formát: docx Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu obce - VZOR Veľkosť: 144 kB Formát: rtf Dátum: 17.8.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - VZOR Veľkosť: 26.3 kB Formát: docx Dátum: 17.8.2023
Zúčtovanie dotácie - VZOR Veľkosť: 13.5 kB Formát: docx Dátum: 17.8.2023
Formulár krátkodobého prenájmu majetku Veľkosť: 309.4 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Oznámenie o predajnej alebo prevádzkovej dobe Veľkosť: 206.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o výnimku z predajnej alebo prevadzkovej dobe Veľkosť: 209.2 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne/športové/turistické podujatie Veľkosť: 69.8 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Veľkosť: 22.3 kB Formát: docx Dátum: 17.8.2023

Tlačivá - Stavebný úrad

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Veľkosť: 253.7 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Ohlásenie stavebných úprav Veľkosť: 122.5 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 121.2 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Vzdanie sa práva na odvolanie Veľkosť: 49 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby Veľkosť: 99.5 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Veľkosť: 110.2 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Veľkosť: 98.9 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Veľkosť: 96.1 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Ohlásenie stavebných úprav Veľkosť: 874.8 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 874.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby Veľkosť: 484 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Veľkosť: 483.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť – povolenie na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia Veľkosť: 83.1 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Veľkosť: 478.8 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Veľkosť: 710 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o zvláštne užívanie komunikácie Veľkosť: 447.6 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Veľkosť: 434.6 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Veľkosť: 713 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o povolenie uzávierky komunikácie Veľkosť: 436.3 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla Veľkosť: 722.2 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu Veľkosť: 368 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o súhlas na výrub v intraviláne Veľkosť: 644.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Veľkosť: 393.2 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
ziadost_povolenie na užívanie malého stacionárneho zdroja ku kolaudácii Veľkosť: 74.9 kB Formát: rtf Dátum: 5.12.2023
Ziadost-o-vydanie-potvrdenia-o-existencii-a-uzivani-stavby-do-1976 Veľkosť: 86 kB Formát: rtf Dátum: 30.4.2024
Ziadost-o-vydanie-potvrdenia-o-existencii-a-uzivani-stavby-do-1976 Veľkosť: 139.4 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2024
Ziadost-o-vydanie-potvrdenia-o-existencii-a-uzivani-stavby-1976-1989 Veľkosť: 86.8 kB Formát: rtf Dátum: 30.4.2024
Ziadost-o-vydanie-potvrdenia-o-existencii-a-uzivani-stavby-1976-1989 Veľkosť: 139.5 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2024
Ziadost-o-preskumanie-sposobilosti-stavby-na-uzivanie_1990-2024 Veľkosť: 132.3 kB Formát: rtf Dátum: 30.4.2024
Ziadost-o-preskumanie-sposobilosti-stavby-na-uzivanie_1990-2024 Veľkosť: 362 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2024
Ziadost-o-pasport-drobnej-stavby Veľkosť: 94.9 kB Formát: rtf Dátum: 30.4.2024
Ziadost-o-pasport-drobnej-stavby Veľkosť: 145.5 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2024
Ziados-o-vydanie-zavazneho-stanoviska-k-stavebnemu-zameru Veľkosť: 95.9 kB Formát: rtf Dátum: 30.4.2024
Ziados-o-vydanie-zavazneho-stanoviska-k-stavebnemu-zameru Veľkosť: 316.9 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2024
Žiadosť o stavebné povolenie Veľkosť: 713.7 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
ziadost_vydanie povolenia stavby,umiestnenie, stacionárneho zdroja k stavebnému povoleniu Veľkosť: 75.8 kB Formát: rtf Dátum: 5.12.2023
ziadost_vydanie povolenia stavby,umiestnenie, stacionárneho zdroja k stavebnému povoleniu Veľkosť: 816.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Veľkosť: 93.2 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla Veľkosť: 92.3 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu Veľkosť: 60.7 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Veľkosť: 121.8 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Veľkosť: 67.7 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Veľkosť: 83.3 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Žiadosť – napojenie vodovod Veľkosť: 64.2 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Žiadosť – napojenie kanalizácie Veľkosť: 69 kB Formát: rtf Dátum: 3.10.2023
Žiadosť o povolenie na vybudovanie studne Veľkosť: 443.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia Veľkosť: 216 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o odstránenie stavby Veľkosť: 388.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o napojenie na vodovod Veľkosť: 542.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023
Žiadosť o napojenie na kanalizáciu Veľkosť: 542.6 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2023