Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zástupca starostky

i_7275555Ján Granec

+421 2 322 230 17
jan.granec@chorvatskygrob.sk

Bol poverený zastupovaním starostky s účinnosťou od 22.12.2022 v nasledovnom rozsahu:
Rozsah zastupovania:
V oblasti
a) koordinácie výstavby cyklotrás,
b) verejného poriadku,
c) odpadového hospodárstva.

V čase dlhodobej neprítomnosti starostky alebo nespôsobiliosti na výkon funkcie starostky v trvaní minimálne 30 dní (dovolenka, služobné cesty, choroba alebo liečenie úrazu, iné osobné prekážky pre výkon funkcie) je splnomocnený na podpisovanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí vydávaných podľa druhej časti stavebného zákona a na podpisovanie platobných výmerov (rozhodnutí) na úseku správy daní a poplatkov.

Zákonná úprava zastupovanie starostu

§ 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
URCENIE-PLATU-ZASTUPCOVI-STAROSTU-05-23 Veľkosť: 182 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023
Poverenie_zastupca_starostu_2022_2026 Veľkosť: 304.3 kB Formát: pdf Dátum: 18.8.2023