Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí výrubového konania

30.11.2023 SÚBOR

Povinné zverejňovanie.


Oznámenie o začatí územného konania, stavba: Rodinné domy 9x2, Poľná ulica, Chorvátsky Grob

29.11.2023 SÚBOR

Povinne zverejňované dokumenty.


Oznámenie o začatí stavebného konania - stavba: „Multifunkčná hala"

28.11.2023 SÚBOR

Povinné zverejňovanie.


Povolenie na užívanie cestných komunikácií

27.11.2023 SÚBOR

Materiál ma jednu prílohu.


Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby - Križovatka Triblavina

27.11.2023 SÚBOR

Povinné zverejňovanie.


Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

27.11.2023 SÚBOR

Povinné zverejňovanie.


Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby - preložka vzdušného vedenia

27.11.2023 SÚBOR

Povinné zverejňovanie.


Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Chorvátsky Grob

24.11.2023 SÚBOR

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Chorvátsky Grob


Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

24.11.2023 SÚBOR

Povinne zverejňované dokumenty.


Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

24.11.2023 SÚBOR

Povinne zverejňované dokumenty.


Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 6/2020 o opatrovateľskej službe

24.11.2023 SÚBOR

Povinne zverejňované dokumenty.


Návrh VZN , ktorým sa mení VZN č.16/2019 o príspevku na stravovanie

24.11.2023 SÚBOR

Povinne zverejňované dokumenty.


Návrh VZN , ktorým sa mení VZN č. 14/2019 o príspevku na vývoz odpadu

24.11.2023 SÚBOR

Povinne zverejňované dokumenty.


Návrh VZN , ktorým sa mení VZN č. 103/2019 o miestnych daniach

24.11.2023 SÚBOR

Povinné zverejňovanie.


Oznámenie o začatí územného konania - stavba: „Chodník pre peších – Grobská ulica"

23.11.2023

Povinne zverejňované dokumenty.


Oznámenie o zrušení TP - A. Ďurďa

22.11.2023 SÚBOR

Povinné zverejňovanie.


Dodatočné stavebné povolenie spojené s kolaudáciou

22.11.2023 SÚBOR

Povinné zverejňovanie.


Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - Tarkoš

22.11.2023 SÚBOR

Povinne zverejňovaný dokument.


Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie - stavba: Rodinné domy 9x2, objekt SO 701 distribučné rozvody – rozšírenie NN siete, Chorvátsky Grob, Poľná ulica

22.11.2023 SÚBOR

Povinné zverejňovanie.


Regionálny územný systém ekologickej stability - RÚSES

21.11.2023 SÚBOR

Povinne zverejňovaný dokument.