Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

«Členské štáty Európskej únie

«Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania.

European Union member countries

Information for the voter

Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

«Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Podanie kandidátnej listiny, Číslo účtu pre uhradenie volebnej kaucie, Späťvzatie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

«Kandidujúce politické subjekty a zoznam kandidátov

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Zoznam kandidujúcich politických strán, politických hnutí a koalícií, Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

«Volebná kampaň

Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Záverečné správy o nákladoch na volebnú kampaň, Prehľady nákladov tretích strán vynaložených na volebnú kampaň

«Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

«Organizačno-technické zabezpečenie volieb

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

«Financovanie volieb

Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

«Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

«Výsledky volieb

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, Zoznam poslancov zvolených do Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku

 

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 zverejňujeme:

  1. e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: volby@chorvatskygrob.sk
  2. e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: podatelna@chorvatskygrob.sk

 

Súbory na stiahnutie

Zápisnice z okrskových volebných komisií

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zapisnica_volebny okrsok c. 1 Veľkosť: 11.2 MB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024
Zapisnica_volebny okrsok c. 2 Veľkosť: 7.15 MB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024
Zapisnica_volebny okrsok c. 3 Veľkosť: 11.1 MB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024
Zapisnica_volebny okrsok c. 4 Veľkosť: 10.1 MB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024

Bez kategórie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb Veľkosť: 186.9 kB Formát: pdf Dátum: 12.2.2024
EP určenie volebných okrskov voľby 2024 Veľkosť: 187.6 kB Formát: pdf Dátum: 22.2.2024