Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PaRo 2020

Projekty prihlásené do schémy PaRo 2020
Max. suma na projekt: 2500 Eur

Separovanie odpadu na miestnom cintoríne
Prihlasovateľ: Milan Hudec, Senior klub, M. Urbana 6, Chorvátsky Grob
Požadovaná suma: 2070 Eur
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 42 (12. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt nepostúpil v hlasovaní občanov
Krátky popis:
V roku 2019 obec zaplatila za zmiešaný odpad odvezený z cintorína cca 45.000 Eur. Je to odhadovaná cena, nakoľko obec eviduje len súhrnnú platbu za oddvoz veľko objemového odpadu, čo predstavuje sumu cca 140 000 Eur. Zavedením separovania sa táto suma môže znížiť až na polovicu. Zvýšilo by sa percento separovaného odpadu a tak prispejeme k zlepšeniu životného prostredia. K separácii je potrebné zakúpiť 2 kontajnery na sklo a plasty o objeme a1,5m kub., v cene a 390Eur. Jeden kontajner na bio-odpad o ojeme 3,5m kub. v cene 1290 Eur a jeden kontajner na zmiešaný odpad o objeme 3,5 m kub. v cene 1290Eur. S kontajnermi sa dá manipulovať pomocou ramenného nakladača. Súčasný veľko kapacitný kontajner bude vrátený.
 

 

Zelená stena na Javorke
Prihlasovateľ: OZ Javoráčik
Požadovaná suma: 2500 Eur 
Alokovaná suma: 2500 Eur 
Počet hlasov v hlasovaní: 400 (2. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 2494,70 Eur
Stav: Zrealizované
Krátky popis:
V rámci projektu by sme chceli vybudovať zelenú stenu na juhozápadnej stene materskej školy na Javorovej aleji v Chorvátskom Grobe - Čierna voda. Doplníme tak v území zeleň, ktorá bude zadržiavať vlahu a vytvorí príjemnú mikroklímu. Zároveň znížime teplotu v triedach, ktoré sa počas teplých mesiacov prehrievajú. Radi by sme deti viedli aj k starostlivosti o rastlinky. Vybudovanie zelenej steny na verejnej budove bude prvým dobrým príkladom v širokom okolí. Výška požadovanej sumy je 2500,- Eur.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Fitparkovanie
Prihlasovateľ: Marcela Bugárová, Michál Bugár
Požadovaná suma: 2465,30 Eur 
Alokovaná suma: 2465,30 Eur 
Počet hlasov v hlasovaní: 374 (3 miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 1263 Eur
Stav: Zrealizované
Krátky popis:
Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočný počet stojanov na bicykle pre všetkých, ktorí sa rozhodnú FITPARK 1 (pre deti) a FITPARK 2 (pre mládež a dospelých) navštíviť. Odhadovaná suma: 2 465,3 Eur

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Stojany na kolobežky s prestrešením v areáli ZŠ s MŠ Školská
Prihlasovateľ: OZ Školská, Chorvátsky Grob
Požadovaná suma: 2500 Eur 
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 295 (8. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt nepostúpil v hlasovaní občanov
Krátky popis:
Radi by sme doplnili areál ZŠ s MŠ Školská o nové stojany na kolobežky. Kolobežiek je stále viac v obehu, žiaci ZŚ ich nemajú kde bezpečne "parkovať". Stojany budú uzamykateľné, takže sa zníži možné riziko krádeží. Využívať ich môžu ako samotní žiaci, či učitelia, tak aj občania - návštevníci areálu ZŠ s MŠ, ktorých je vďaka multifunkčnému ihrisku a plážovému volejbalu stále viac. Umiestnenie navrhujeme pri západnej stene budovy ZŠ, dostupné žiakom i verejnosti, v blízkosti detského, multifunkčného i volejbalového ihriska. Rozpočet: 2x stojan na kolobežky - 12 kolobežiek/1 stojan (cca 550Eur/ks), prestrešenie na stojany 1200 Eur, materiál na kotvenie stojanov a prístreška - 200 Eur. Spolu: 2500 Eur

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Skultivovanie okolia príjazdovej cesty/chodníka k pošte, ulica Školská - areál ZŠ s MŠ Školská
Prihlasovateľ: OZ Školská, Chorvátsky Grob
Požadovaná suma: 1 970 Eur 
Alokovaná suma: 876,7 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 322 (7. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 875,12 Eur
Stav: Zrealizované
Krátky popis:
Chodník, resp. príjazdová cesta Školská, vedúca od vchodovej brány areálu až po poštu, ambulanciu všeobecného lekára, či škôlku, je veľmi frekventovaná. Navrhujeme sfunkčniť a zároveň skrášliť tento priestor o lavičky, odpadkové koše, búdku pre vtáčiky a knižnú búdku. Účelom je oddýchnuť si, posedieť pri dobrej knihe, nakŕmiť vtáčiky, "skrátiť čas" - nepošľapovať bezcieľne pred budovou pošty, porozprávať sa s priateľmi... využitie pre všetky vekové kategórie. Rozpočet: 4x parková lavička - (cca 250 Eur/ks), 1x drevená búdka pre vtáčiky (cca 150 Eur), 1x drevená knižná búdka (cca 190 Eur), 2x drevený odpadkový kôš (cca 190 Eur/ks), materiál na osadenie spomínaných prvkov cca 250 Eur. Spolu 1970 Eur.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Altánok pri volejbalovom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Školská
Prihlasovateľ: OZ Školská, Chorvátsky Grob
Požadovaná suma: 2 150 Eur 
Alokovaná suma: 2150 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 337 (6. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 2105,49 Eur
Stav: Zrealizované
Krátky popis:
V rámci ďalšieho zveľadenia školského areálu by sme chceli do blízkosti volejbalového ihriska umiestniť altánok. Altánok so strieškou by bol výborným útočiskom počas horúcich letných dní nielen pre návštevníkov školského dvora - mamičky s deťmi na detskom ihrisku, hráčov volejbalu, hráčov na multifunkčnom ihrisku - ale aj malých škôlkárov v ranných hodinách, alebo školákov v školskom klube detí. Navrhujeme využiť služby firmy, ktorá už osadzovala existujúci altánok pri detskom ihrisku, aby boli identické a aby v rámci jedného priestoru nepôsobili rušivo. Umiestnený by bol v blázkosti volejbalového ihriska.
Rozpočet: Altánok (zastrešené posedenie) - cca 2050 Eur, podložie 100 Eur. Spolu 2150 Eur.
Montáž a osadenie by bolo realizované dodávajúcou firmou, podložie pripravené dobrovoľníkmi resp. zamestnancami poverenými OÚ.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Skultúrnenie našej "kultúrnej sály"
Prihlasovateľ: OZ Školská, Chorvátsky Grob
Požadovaná suma: 960 Eur
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 29 (13. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt nepostúpil v hlasovaní občanov
Krátky popis:
Kultúra v našej obci má veľmi limitované možnosti. Školská jedáleň je miesto, ktoré je okrem účelu, na ktorý je stvorená, využívané aj ako miesto pre iné kultúrne podujatia. Preto kúpou a inštaláciou záclon a závesov na jej okná si tieto priestory zaslúžia, aby krásne vyzerali aj bez toho, aby sa o to pri výnimočných udalostiach postarala externá firma - za nie malý obnos financií. Priestor by bol tak pripravený vždy, keď je to potrebné, bez ďalších úprav. Profitovať budú aj deti navštevujúce stravovacie zariadenie. Budú sa stravovať v peknom prostredí a v období slnečných dní budú chránené pred priamym slnkom.
Rozpočet: 12x záves - cca 35Eur/ks, 12x záclona - cca 25Eur/ks, garníže 12x cca 19Eur/ks
Spolu: 960 Eur
Montáž bude zabezpečená dobrovoľníkmi alebo poverenými pracovníkmi OÚ.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Lavičky
Prihlasovateľ: OZ Themida
Požadovaná suma: 2400 Eur
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 77 (11. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt nepostúpil v hlasovaní občanov
Krátky popis:
V obci Chorvátsky Grob sa v rámci najfrekventovanejších chodníkov nachádza málo lavičiek na posedenie, alebo oddych. Prečo to konečne nezmeniť?
Lavičky by sa mohli umiestniť:
2 ks parcela 1587/3 ( časť pred parcelou 1587/51) - vlastník obec
3 ks parcela 1667/1 ( pri chodníku na Triblavinskej ulici ako je Relax Triblavinská) - vlastník obec
4 ks parcela 1667/2 ( pri chodníku pred parcelou 1658/506) - vlastník Slovenský pozemkový fond
2 ks parcela 1667/2 ( pri chodníku odbočka do obytnej zóny Suché miesto) - vlastník Slovenský pozemkový fond
2 ks parcela 1587/3 (pri parkovisku ) - vlastník obec
2 ks parcela 1631/171 ( lokalita 5 element ) - vlastník obec
4 ks parcela 1656/64 ( chodník pre cyklistov lokalita PH1) - vlastník Slovenský pozemkový fond
4 ks parcela 1591/21 ( pri chodníku na Pezinskej ulici) - vlastník obec
2 ks parcela 1569/179 ( lokalita Triangel) - vlastník obec
2 ks parcela 1569/180 ( lokalita Triangel) - vlastník obec
5 ks parcela 2842/2 ( lokalita Javorová alej a Na pasienku) - vlastník obec
1 ks parcela 1010/216 ( lokalita Výhon) - vlastník obec
1 ks parcela 1010/277 ( lokalita Výhon) - vlastník obec
6 ks parcela 294/2 ( námestie pred kostolom a cintorín)
Cena: 2400 Eur

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Mokrá záhrada na Čerešňovej ulici
Prihlasovateľ: OZ Themida
Požadovaná suma: 2500 Eur
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 106 (9. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt nepostúpil v hlasovaní občanov
Krátky popis:
V obci Chorvátsky Grob sa nachádza rigol, o ktorý sa obec moc nestará, je v ňom veľa nánosu blata a množstvo buriny. Miesto sa nachádza na frekventovanom mieste okolo, ktorého prechádza množstvo obyvateľov našej obce, ale aj prechádzajúci z iných obcí a miest. Táto úprava bude mať okrem estetického aj ekologický význam. A obec bude mať menej práce s údržbou. Odhadovaná cena je 2500,-eur.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Mokrá záhrada na Pezinskej ulici
Prihlasovateľ: OZ Themida
Požadovaná suma: 2500 Eur
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 101 (10. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt nepostúpil v hlasovaní občanov
Krátky popis: 
V obci Chorvátsky Grob sa nachádza rigol, o ktorý sa obec moc nestará, je v ňom veľa nánosu blata a množstvo buriny. Miesto sa nachádza na frekventovanom mieste okolo, ktorého prechádza množstvo obyvateľov našej obce, ale aj prechádzajúci z iných obcí a miest. Táto úprava bude mať okrem estetického aj ekologický význam. A obec bude mať menej práce s údržbou. Odhadovaná cena je 2500,-eur.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Denné centrum - miesto pre všetky generácie
Prihlasovateľ: Jana Kováčová
Požadovaná suma: 2450 Eur
Alokovaná suma: 2450 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 344 (5.miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 2024,34 Eur
Stav: Zrealizované
Krátky popis:
Obnovenie denného centra pre väčšiu návštevnosť, využitie a čistotu + výroba knižných búdok. Odhadovaná suma: 2450 Eur

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Druhá šanca pre Kruháč
Prihlasovateľ: Naša Javorka, občianske združenie
Požadovaná suma: 2065 Eur
Alokovaná suma: 2065 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 372 (4. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 1891 Eur
Stav: Zrealizované
Krátky popis:

Cieľom projektu je revitalizácia zelenej plochy nachádzajúcej sa na kruhovom objazde v lokalite Javorová alej, ktorý je obľúbeným miestom stretávok miestnych obyvateľov, a tým zveľadenie verejného priestoru pomocou dobrovoľníckej práce miestnych obyvateľov a členov občianskeho združenia.

Projekt obnáša revitalizáciu zelenej plochy v lokalite Javorová alej nachádzajúcej sa v obci Chorvátsky Grob, časti Čierna Voda. Revitalizácia spočíva v úplnom odstránení existujúcej krovinatej zelene, ktorá je po siedmich rokoch bez akejkoľvek údržby prerastená náletovou zeleňou a ťažko udržiavateľná. V rámci predchádzajúcich aktivít OZ Naša Javorka bola časť tohto priestoru o rozmere až 78,5 m2 vyčistená. Po vyčistení zvyšnej časti priestoru bude realizovaná nová výsadba pozostávajúca z kombinácie kvetinovej výsadby, stálozelených suchomilných rastlín a okrasného kameniva.

Výsledkom realizácie tohto projektu je nová okrasná výsadba na kruhovom objazde v Javorovej aleji, ktorá bude príjemným zveľadením verejného priestoru v našej obci a svojim premysleným prevedením bude skrášľovať lokalitu tak v lete, ako aj v zime. Verejné priestory v našej obci sú vizitkou nás všetkých. Ich zveľaďovanie prinesie pozitívnu zmenu, ktorá bude motiváciou a inšpiráciou pre našich obyvateľov a pozitívnym príkladom pre deti zo základnej školy Javorová alej, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti.

Technické a personálne zabezpečenie
Realizácia projektu predpokladá dobrovoľnícku účasť obyvateľov Javorovej aleje a členov občianskeho združenia Naša Javorka. Predpokladaná účasť dobrovoľníkov je cca 30 ľudí, ktorí budú aktívne pracovať na čistení a príprave priestoru a samotnej výsadbe. K dispozícii máme vlastné náradie, ktoré budeme pri práci používať. V spolupráci s obecným úradom by sme radi zabezpečili dopravu zelene a okrasného kameniva na miesto realizácie.

Harmonogram
Realizácia projektu bude prebiehať v mesiacoch apríl/máj v závislosti od rýchlosti obstarania potrebného materiálu a zelene.

Rozpočet
Predpokladné náklady na realizáciu projektu: 2065,- EUR.


Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Pergola na Javorke
Prihlasovateľ: Naša Javorka, občianske združenie
Požadovaná suma: 2493 Eur
Alokovaná suma: 2493 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 443 (1. miesto v hlasovaní)
Čerpaná suma: 2265,31 Eur
Stav: Zrealizované
Krátky popis:


Cieľ projektu
Cieľom projektu je výstavba multifunkčnej drevenej pergoly so zeleným popínavým porastom, ktorá bude vytvárať prírodný tieň v jedinom a obľúbenom parku na kruhovom objazde v Javorovej aleji. Prevedenie pergoly umožní jej využitie nielen ako zdroj tieňa a chládku v slnečnom počasí, ale aj priestoru pre umiestnenie relaxačných prvkov ako hojdačka či húpacia sieť. Celkovým cieľom je vytvorenie exteriérovej chill out zóny s multifunkčným využitím pre všetky generácie.

Popis
Projekt obnáša výstavbu drevenej tieniacej pergoly. Konštrukcia z hranolov z tvrdého dreva vhodného do exteriéru je systematicky navrhnutá tak, aby slúžila aj ako elegantný architektonický prvok a priestor pre umiestnenie ďalších doplnkov pre vytvorenie oddychovej zóny. Drevená konštrukcia je v hornej časti doplnená oceľovými lankami, o ktoré sa budú uchytávať popínavé rastliny vysadené okolo pergoly a súčasťou sú aj kotviace prvky pre umiestnenie hojdacej siete alebo hojdačky. Parkový mobiliár je doplnený o lavičku s operadlom a odpadkový kôš.

Benefity
Hlavným benefitom realizácie projektu je vytvorenie tieniaceho prvku v parku vedľa kruhového objazdu v Javorovej aleji, ktorý takúto plochu veľmi postráda. Park bol vysadený v roku 2018 a vzrast stromov je stále natoľko nízky, že tieniacu plochu neposkytuje a dlhé roky nebude. Park je denne využívaný množstvom mamičiek s kočíkmi a často navštevovaný tiež deťmi z materskej školy v Javorovej aleji, keďže leží v migračnej zóne medzi základnou a materskou školou, cyklotrasou a obľúbeným ihriskom Lúčny koník na jednej strane, a juhozápadnou časťou obce na strane druhej. V letných mesiacoch je však táto jediná parková plocha široko ďaleko nevyužívaná práve kvôli nedostatku tieňu. Navrhovaná pergola zarastená popínavými rastlinami bude slúžiť nielen ako prírodný tieň, ale vďaka mobiliáru vo forme lavičky s operadlom, odpadkovým košom, hojdacej sieti a hojdačke aj ako oddychová zóna pre všetky generácie miestnych obyvateľov alebo prechádzajúcich cyklistov.

Technické a personálne zabezpečenie
Realizácia projektu predpokladá dobrovoľnícku účasť obyvateľov Javorovej aleje a členov občianskeho združenia Naša Javorka.

Predpokladaná účasť dobrovoľníkov je približne 30 ľudí, ktorí sa budú aktívne podieľať na príprave terénu, stavbe pergoly, umiestnení mobiliáru a výsadbe zelene v okolí pergoly.

Harmonogram
Realizácia projektu bude prebiehať v mesiacoch máj až júl 2020 v závislosti od rýchlosti obstarania potrebného materiálu a zelene.

Rozpočet
Predpokladané náklady spojené s realizáciou projektu: 2493,- EUR.


Pozrieť prezentáciu projektu