Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PaRo 2022

Projekty prihlásené do schémy PaRo 2022
(podľa dátumu a času podania prihlášky)
Max. suma na projekt: 3000 Eur

Prehľad plnenia projektov je dostupný v tomto linku

OBCHOD BEZ PEŇAZÍ
Prihlasovateľ: Jana Kováčová
Dátum a čas podania prihlášky: 31/03/2022 @ 13:04
Požadovaná suma: 2 999 Eur
Lokalita: 001
Hodnotiaca správa:
Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2022
Alokovaná suma: 2999 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 219
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Realizácia
Krátky popis:

My, mamičky z Denného centra, ako organizátorky Zóny bez peňazí v Chorvátskom Grobe, by sme pre vás chceli otvoriť „Obchod bez peňazí“.

Bol by to priestor, ktorý by slúžil na prinášanie a odnášanie vecí celoročne, pričom by vychádzal z princípov Zóny bez peňazí.

Priniesť budete môcť veci, ktoré už nie sú pre vás potrebné, ale niekto iný ich môže ešte využiť.  Takto vzniká priestor pre funkčné a stále použiteľné veci, ktoré si nájdu nových majiteľov. Veci tým pádom dostávajú nový život a ľudia podporujú medzi sebou recykláciu.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
 

 

NAŠIM SENIOROM
Prihlasovateľ: Jana Bilková
Dátum a čas podania prihlášky: 31/03/2022 @ 20:19
Požadovaná suma: 3 000 Eur 
Lokalita: 001
Hodnotiaca správa:
Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2022 
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 147
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, Projekt nezískal dostatočný počet hlasov
Krátky popis:

Zámerom projektu je upraviť a zveľadiť nevyužívaný obecný pozemok za Klubom seniorov v pôvodnej časti Chorvátskeho Grobu na Školskej ulici. 

Osadenie altánku v blízkosti klubu, seniorom umožní tráviť čas rozhovormi na čerstvom vzduchu, hlavne počas slnečných dní, keď je príjemnejšie sedieť vonku, ako medzi štyrmi stenami.
 
Ďalšou výhodou takto osadeného altánku je, že ho môžu využívať deti z materskej a základnej školy na vzdelávanie ako exteriérovú učebňu, pod korunami stromov. Prakticky môžu pozorovať rastliny a živočíchy na školskom pozemku, kresliť a maľovať na hodinách výtvarnej výchovy, prípadne len tak sa schovať pred slnkom.
 
Cieľom projektu je zútulnenie miesta, osadením altánku a úpravou zelene v okolí klubovne seniorov na Školskej ulici. Priestor, tak bude pôsobiť :
● útulnejšie a reprezentatívnejšie pre klientov pošty     
● menej stresujúco pre pacientov navštevujúcich praktickú lekárku,     
● príjemnejšie pre deti z MŠ a ZŠ, a ich pedagógov, ktorí sa o priestor starajú.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
 

 

KOMUNITNÁ ZÓNA JAVORKA
Prihlasovateľ: OZ Naša Javorka
Dátum a čas podania prihlášky: 03/04/2022 @ 20:05
Požadovaná suma: 3 000 Eur 
Lokalita: 105
Hodnotiaca správa:
Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2022
Alokovaná suma: 3000 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 359
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Realizácia
Krátky popis:

OZ Naša Javorka už tretím rokom pokračuje vo svojej snahe vytvoriť pekný a kvalitný verejný priestor v Javorovej Aleji. V roku 2021 sa nám našou intenzívnou snahou podarilo získať do užívania pozemok o výmere 300 m2, ležiaci pri našom obľúbenom “kruháči”, ktorý je centrom diania v našom susedstve. Táto skutočnosť nám otvorila potenciál pre vybudovanie Komunitnej zóny, teda priestoru na stretávanie sa a trávenie voľného času, ktorý bude vizuálne nadväzovať na protiľahlý parčík na Javorke.  

Komunitná zóna je dlhodobý projekt. Budujeme ju postupne, pričom už dnes sa môžeme pochváliť výsadbou deviatich stromov a vybudovaním inžinierskych sietí. Našou snahou je získať financie na vybudovanie spevnených plôch, ktoré poslúžia ako základ pre osadenie lavičiek, košov a cyklostojanov a spolu s výsadbou v palisádovom záhone vytvoria príjemné miesto na oddych a stretávanie sa susedov, či okoloidúcich cyklistov. Jej vybudovanie prispeje k rozšíreniu oddychových zelených plôch na území obce a zároveň poskytne komunitný priestor, ktorýpre budovanie sociálnych vzťahov považujeme za mimoriadne prínosný. Komunitná zóna na Javorke má ambíciu stať sa ukážkovým priestorom vybudovaným pomocou dobrovoľnej práce, ktorý veríme že poslúži ako inšpirácia aj ostatným lokalitám našej obce.

Celkové náklady na projekt predpokladáme vo výške 4299,- EUR, pričom  3000,- EUR by sme radi získali z Participatívneho rozpočtu obce. Zostávajúcu časť vo výške 1299,- EUR budeme financovať z iných zdrojov.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
 

 

POD KORUNAMI STROMOV
Prihlasovateľ: OZ ŠKOLSKÁ CHORVÁTSKY GROB
Dátum a čas podania prihlášky: 03/04/2022 @ 22:10
Požadovaná suma: 3 000 Eur 
Lokalita: 004
Hodnotiaca správa:
Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2022
Alokovaná suma: 3000 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 409
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Realizácia
Krátky popis:
Projekt má za cieľ vytvoriť kreatívny oddychovo-vzdelávací priestor vo dvore Základnej školy Školská.
Ide o vybudovanie dvoch drevených terás (pódium) okolo dvoch veľkých stromov, ktoré sú vo dvore pred ZŠ. Tiero terasy budú mať multifunkčné využitie na oddych, hry a aj na vzdelávacie aktivity.
Terasy poskytnú kreatívny priestor pre všetky vekové kategórie žiakov, počas vyučovania i počas poobedných krúžkov, či ŠKD. Prenosné tabule a podsedáky umožnia na terasách v príjemnom počasí realizovať aj niektoré vyučovacie hodiny, či krúžky.
Deti budú mať kultivovaný a inšpiratívny priestor pod korunami stromov na spoločenské hry, čítanie kníh, robenie si domácich úloh, alebo na cvičenie či naháňačku. Terasy budú dostatočne nízke, aby bolo minimalizované riziko úrazov azároveň dostatočne vysoké, aby sa na ňom dalo pohodlne sedieť či vystúpiť naň (35cm do zeme).
Veríme, že takýto priestor dokáže motivovať deti k dobrémuz prístupu k prírode, ako aj podporiť pozitívne vzťahy nazvájom vďaka príjemnému prostrediu na spoločné aktivity vonku. V súčasnom priestore absentujú prvky motivujúce deti na spoločné aktivity - najmä pre staršie deti.
OZ Školská podpouje inovatívne prvky vo vzdelávacom procese. Realizáciu výstavby i následnej údržby bude zastrešovať aktívne svojimi členmi, rodičmi i dobrovoľníkmi v úzkej spolupráci so ZŠ. OZ Školská dofinancuje zvyšnú časť projektu z vlastných zdrojov, ktoré na projekt vyčlenilo.
PREZENTÁCIA PROJEKTU
 

 

LESOPARK ČIERNA VODA
Prihlasovateľ: OZ Javoráčik
Dátum a čas podania prihlášky: 02/04/2022 at 12:20
Požadovaná suma: 3 000 Eur 
Lokalita: 107
Hodnotiaca správa:
Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2022
Alokovaná suma: 3000 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 432
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Realizácia
Krátky popis:
Projekt Lesopark je zameraný na zachovanie, revitalizáciu a zveľadenie časti lesa v intraviláne Chorvátskeho Grobu-Čierna Voda. Prvú časť Lesoparku v dĺžke cca 250 m sme začali revitalizovať v roku 2020 (náučný chodník, tabule, lavičky). Tvoria ju topole a dreviny príznačné pre Malokarpatskú oblasť. Druhá časť Lesoparku je tvorená najmä ovocnými drevinami - čerešne, hrušky, jablone, drienky, trnky, ktorú chceme tiež zrevitalizovať formou náučného chodníka a voľnočasových prvkov. Projekt má 4. etapy: 1. vyčistenie od náletov a drevín, 2. vybudovanie chodníka, mostíky 3. osadenie prvkov - lavičky, náučné tabule, hracie prvky, 4. dosadenie drevín, údržba, komunitné akcie. Prostredníctvom PARO by sme radi prefinancovali vyčistenie od náletových drevín a kríkov, dobudovanie chodníka a osadenie prvkov. Požadovaná suma je 3000,- Eur
PREZENTÁCIA PROJEKTU
 

 

WORKOUTOVÉ IHRISKO PRE DOSPELÝCH
Prihlasovateľ: Ivana Volková
Dátum a čas podania prihlášky: 02/04/2022 at 14:34
Požadovaná suma: 2 304 Eur 
Lokalita: 104
Hodnotiaca správa:
Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2022
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 196
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Projekt nezískal dostatočný počet hlasov
Krátky popis:
Chceme vytvoriť verejné workoutové ihrisko pre deti a dospelých. Priestor, kde ihrisko vznikne sa nachádza v lokalite Panonský háj 2 a v blízkosti lokalít Suché miesto a Spisovateľské ulice. pri objekte, ktorý ponúka športové využitie s oddychovou zónou - kaviarňou. Tento nevyužitý pás pozemku plánujeme premeniť na miesto rodinného využitia v športovom duchu.
PREZENTÁCIA PROJEKTU
 

 

PRIECHOD PRE CHODCOV TRIBLAVINSKÁ
Prihlasovateľ: Ivan Volek
Dátum a čas podania prihlášky: 03/04/2022 at 12:45
Požadovaná suma: 3 000 Eur 
Lokalita: 
Hodnotiaca správa:
Projekt bol v procese preskúmania realizovateľnosti a udržateľnosti projektu vyradený zo schémy PaRo 2022, nakoľko (podľa informácie od starostky obce) bude navrhovaný prechod pre chodcov kompletne zrealizovaný spoločnosťou, ktorá bude v roku 2022 opravovať povrch vozovky ulice Triblavinská od križovatky pri COOP Jednote po ČOV.
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 0 - o projekte sa nehlasovalo
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Projekt nepostúpil do hlasovania
Krátky popis:

Vybudovanie priechodu pre chodcov na Triblavinskej ulici smerom z lokality PHII na Hviezdoslavovu ulicu by mal slúžiť najmä pre bezpečný pohyb detí do školy.

Na priechod navrhujem taktiež inštalovať spomaľovacie vankúše na zabránenie rýchlemu pohybu automobilov.

 
 

 

FESTIVAL POHYBU
Prihlasovateľ: Radoslav Kováč
Dátum a čas podania prihlášky: 03/04/2022 at 17:06
Požadovaná suma: 3 000 Eur 
Lokalita: 103
Hodnotiaca správa:
Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2022
Alokovaná suma: 3000 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 290
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Realizácia
Krátky popis:

Cieľom predkladaného projektu je:
- budovať športovú a susedskú komunitu prostredníctvom zorganizovania športového podujatia pre deti „Festival pohybu“,
- vyvolať záujem detí o rôzne druhy športov,
- aktívne trávenie voľného času detí a ich rodičov v našej obci.

Do pohybových aktivít v rámci festivalu pohybu sa môžu zapojiť všetky deti bez ohľadu na výkonnosť a pohybovú zdatnosť. Na podujatí chceme vytvoriť prajnú susedskú atmosféru, kde deti aj ich rodičia strávia zmysluplný čas. 
Našou činnosťou aj predkladaným projektom chceme verejnosti ponúknuť možnosť aktívne tráviť čas v mieste bydliska, možnosť vzájomne sa spoznať a budovať tak susedskú a športovú komunitu.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
 

 

OPRAVA VSTUPU A SPOMAĽOVAČOV
Prihlasovateľ: Ivan Volek
Dátum a čas podania prihlášky: 03/04/2022 at 17:48
Požadovaná suma: 1 999 Eur 
Lokalita: 
Hodnotiaca správa:
Projekt bol v procese preskúmania realizovateľnosti a udržateľnosti projektu vyradený zo schémy PaRo 2022, nakoľko nespĺňa požiadavku realizovateľnosti na pozemkoch obce Chorvátsky Grob, alebo na pozemkoch v správe obce Chorvátsky Grob. Starostka obce navrhla, aby sa projekt realizoval (pri splnení zákonných podmienok) schválením projektu obecným zastupiteľstvom a jeho financovaním z inej rozpočtovej kapitoly. Projekt bude predložený na prerokovanie na najbližšom zasadnutí OcZ.
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 0 - o projekte sa nehlasovalo
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Projekt nepostúpil do hlasovania
Krátky popis:

Oprava vstupu a spomaľovačov na cestách Panónsky háj II predchádza neštandardným dopravným situáciam a  ohrozovaniu bezpečnosti premávky ako 
i ohrozovanie cyklistov a chodcov. Tak isto predchádza zvýšenému opotrebovaniu a poškodzovaniu automobilov.

 
 

 

AED - automatický externý defibrilátor
Prihlasovateľ: Jana Bilková
Dátum a čas podania prihlášky: 03/04/2022 at 21:23
Požadovaná suma: 3 000 Eur 
Lokalita: 001
Hodnotiaca správa:
Projekt spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2022
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 128
Čerpaná suma: 
Stav: Prihláška podaná, Projekt nezískal dostatočný počet hlasov
Krátky popis:
Cieľom projektu je zabezpečiť do obce aspoň jeden automatický externý defibrilátor (AED) prístupný obyvateľom 24/7. Prístroj je plne automatický, naviguje laika podávajúceho prvú pomoc a zvyšuje šancu na prežitie postihnutého zástavou srdca, do doby príchodu profesionálnych záchranných zložiek. V okolí najbližší AED sa nachádza v Bernolákove a Ivanke p. Dunaji. Prístroj je ľahký a mobilný, môže byť prítomný na podujatiach s výskytom veľkého počtu ľudí (napr. Deň obce).
PREZENTÁCIA PROJEKTU