Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Participatívny rozpočet

ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET (PaRo)?

  1. Nástroj / schéma, ktorou obec Chorvátsky Grob zapája obyvateľov do správy a rozvoja obce tým, že môžu prihlásiť vlastné komunitné - verejnoprospešné projekty, z ktorých majú benefit viacerí obyvatelia obce.
  2. Položka v rozpočte obce vo výške 20.000 Eur na rok 2024. O rozdelení sumy 15.000 Eur pre jednotlivé projekty rozhodujú iba občania - hlasovaním. Zvyšných 5.000 Eur je určených na obnovu v minulosti zrealizovaných projektov.

AKO SA ZÚČASTŇUJE OBYVATEĽ SCHÉMY PaRo?

  1. Prihlasuje projekty (od 01.03.2024 do 22.03.2024)
  2. Hlasuje o projektoch (od 08.04.2024 do 21.04.2024)
  3. Aktívne pracujte na projektoch (od 22.04.2024 do 15.12.2024)

AKÁ JE MAXIMÁLNA SUMA NA PROJEKT?

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 3.000 eur vrátane DPH.

DOSTANEM PENIAZE NA PROJEKT AK VYHRÁ?

PaRo schéma nie je dotácia. Obec neposkytne finančné prostriedky na účet prihlasovateľa. Očakáva sa aktívna účasť prihlasovateľov na realizácii projektu. Obec na základe rozpočtu projektu, zabezpečí (vo svojom mene) nákup potrebného materiálu, alebo odbornej služby a poskytne pracovníkov a technológie na vykonanie náročnejších prác a výkonov.

AKÝ JE HLAVNÝ ROZDIEL MEDZI DOTÁCIOU A PaRo SCHÉMOU?

Dotácia
- sa poskytuje na účet prihlasovateľa
- dotácia sa môže poskytnúť iba právnickej osobe, alebo fyzickej osobe - podnikateľovi

PaRo
- prihlasovateľ neobdrží peniaze na účet
- prihlasovateľ môže byť nielen fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ale aj fyzická osoba - nepodnikateľ

PaRo TERMÍNOVNÍK 2024

1) Prihlasovanie projektov a zadaní (občania, podnikatelia aj firmy, združenia...)
do 22.03.2024
2) Preskúmanie uskutočniteľnosti navrhnutých projektov a zadaní (hodnotiaca správa)
do 05.04.2024
3) Hlasovanie o projektoch a zadaniach samotnými občanmi (na internete, aj fyzicky)
08.04.2024 - 21.04.2024
5) Vyhlásenie výsledkov hlasovania
22.04.2024
6) Realizácia projektov a zadaní
od 22.04.2024 - 15.12.2024

i_7023337

Súhrnné informácie k jednotlivým projektom a priebehom Participatívnych rozpočtov nájdete na stránkach: