Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PaRo 2021

Projekty prihlásené do schémy PaRo 2021
Max. suma na projekt: 2500 Eur

Plnenie rozpočtu a stav projektov nájdete na tejto stránke.

Komunitná záhrada
Prihlasovateľ: Marcela Bugárová
Požadovaná suma: 2 500 Eur
Alokovaná suma: 2 500 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 299
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov, Realizácia
Krátky popis:
Obohaťme detské ihrisko FITPARK o komunitnú záhradu. 
Spolu tak vytvoríme prírodnú učebňu pre deti, priestor pre záhradkárčenie aj relax detí, mladých ľudí a staršej generácie. Získame možnosť ukazovať, vysvetľovať, prepájať dôležité fakty o trvalo udržateľnom rozvoji.
Ako benefity vidíme v dopestovaní čerstvých plodín a rastlín, upokojujúcej práci, zlepšenie susedských vzťahov, vzťah k životnému prostrediu a zapojenie ľudí do diania okolo nás.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Tienenie FITPARK
Prihlasovateľ: Marcela Bugárová
Požadovaná suma: 2 500 Eur 
Alokovaná suma: 2 500 Eur 
Počet hlasov v hlasovaní: 341
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov, Realizácia
Krátky popis:
Detské ihrisko FITPARK je v letných mesiacoch vystavené priamemu slnku. V čase letných horúčav je ihrisko prázdne.  Našim cieľom je zabezpečiť tienenie ihriska prostredníctvom slnečných clon z tieniacej HDPE tkaniny poskytujúcej 90 % ochranu voči UV žiareniu. Poskytneme tak ochranu deťom pred priamym slnečným žiarením a využitie detského ihriska FIPARK aj v čase horúčav.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Stojisko na sklo, oblečenie, biologický odpad pre lokality 5.Element, Panonský Háj 3 a Hlavný dvor
Prihlasovateľ: OZ THEMIDA
Požadovaná suma: 2 489 Eur 
Alokovaná suma: 0 Eur 
Počet hlasov v hlasovaní: 62
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov, projekt nebol v hlasovaní občanov vybratý na realizáciu.
Krátky popis:
Na križovatke troch obytných lokalít ( 5.Element, Panonský háj 3 a Hlavný dvor) sa nachádza obecný pozemok, na ktorom sa nachádza prečerpavácia šachta splaškovej kanalizácie a kiosková trafostanica. Predkladáme zámer vytvorenia zberného miesta a tým efektívne využiť obecný pozemok pre svojich obyvateľov. Vznikne miesto na odkladanie skla, biologického odpadu. Tento náš zámer sa dá využiť aj pri úprave ďalších zberných miest na území našej obce.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Oživenie a sfunkčnenie odvodňovacieho kanála na Pezinskej ulici
Prihlasovateľ: OZ THEMIDA
Požadovaná suma: 2 500 Eur 
Alokovaná suma: 443 Eur (čiastočné plnenie podľa výsledku hlasovania)
Počet hlasov v hlasovaní: 221
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov, realizácia.
Krátky popis:
V našej obci sa ešte v ďalekej minulosti vybudovala sústava odvodňovacích kanálov.
Aj v súčasnosti ich význam je nenahraditeľný, však dažďové vody z komunikácii, z nehnuteľností a zo spevnených plôch sú odvádzané práve existujúcimi prícestnými odvodňovacími rigolmi.
Jeden taký sa nachádza pri najfrekventovanejšej ceste na Pezinskej ulici, parcela č. 1587/3.
V minulosti prívalové dažde ukázali jeho význam - bol zaplnený až po okraj! Náš zámer je, aby sa tento odvodňovací kanál od križovatky ulíc Triblavinská a Pezinská smerom k parkovisku pri tenisových dvorcoch práve Vaším hlasovaním oživil a sfunkčnil. 

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Skrášlenie okolia MŠ Školská
Prihlasovateľ: OZ Školská, Chorvátsky Grob
Požadovaná suma: 2 100 Eur 
Alokovaná suma: 2 100 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 442
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov, realizácia.
Krátky popis:
Navrhujeme ohraničiť novovybudovaný dočasný vchod do budovy MŠ osadením mobilných kvetináčov z každej strany, čo zaberie 1 ks parkovacieho státia a zároveň osadiť kvetináče (vyvýšené záhony) popri stene jedálne tak, aby bola chránená pred nárazmi áut. Parkovanie áut bude tak zachované. Vchod do MŠ bude tak bezpečný pre žiakov, rodičov i zamestnancov. 

Kvetináče/vyvýšené záhony osadíme pred nový vchod v počte 4 ks, na každú stranu po 2 ks (tieto budú môcť byť v budúcnosti po znovuotvorení súčasného vchodu presunuté na iné miesto).  Pozdĺž steny budovy škôlky osadíme spolu 6 ks identických kvetináčov (2 ks naľavo od vchodu a 4 ks napravo od vchodu). Vysadenie kvietkov zrealizujú žiaci MŠ a ZŠ.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Vianočná alej
Prihlasovateľ: Jana Kováčová
Požadovaná suma: 2 500 Eur 
Alokovaná suma: 0 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 87
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov, projekt nebol v hlasovaní občanov vybratý na realizáciu.
Krátky popis:

Cestu do školy Javorová alej lemuje 12 stĺpov verejného osvetlenia. Na každý stĺp plánujeme zakúpiť jednu stĺpovú dekoráciu, aby ste deťom spríjemnili cestu do školy počas Vianoc.

Našim zámerom je vylepšenie a rozžiarenie našej obce v čase Vianočných sviatkov. Myslíme si, že nie len pre školákov a škôlkarov navštevujúcich túto školu, ale pre všetkých obyvateľov našej obce bude príjemné prejsť sa touto ulicou a vidieť krásnu novú výzdobu.


Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Posvieťme si na koníka
Prihlasovateľ: Občianske združenie Javoráčik
Požadovaná suma: 2 500 Eur
Alokovaná suma: 2 500 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 348
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov, realizácia
Krátky popis:

Cieľom projektu je zlepšiť vybavenosť, bezpečnosť a zázemie ihriska Lúčny koník, ktoré sa nachádza pri MŠ a ZŠ Javorová alej.
V rámci projektu by sme radi zlepšili nasledovné:
1. Osvetlenie. Osadenie solárnych svietidiel umožní využívať  ihrisko aj počas pekných jesenných a zimných dní, kedy sa veľmi skoro stmieva. 
2. Parkovanie bicyklov a kolobežiek. Na ihrisko sa obyvatelia radi dopravujú na bicykloch a kolobežkách, radi by sme v rámci tohto projektu osadili stojany na bicykle a kolobežky. Podporíme tým cyklo dopravu a zároveň umožníme návštevníkom bezpečné zaparkovanie.
3. Zeleň. V rámci projektu by sme radi ohradili a zazelenali malú plochu medzi altánkom a ihriskom, vysadili trvalky a osadili nádobu na vodu z ktorej bude možné zeleň zalievať.

Časový harmonogram realizácie projektu:
Osvetlenie: jún/september  2021 (jún objednávka osvetlenia, august osadenie).
Stojany na bicykle a kolobežky: apríl/jún  2021 (apríl objednávka stojanov a máj/jún osadenie).
Zeleň: september/október  2021 výsadba (osadenie nádoby kedykoľvek po vyhodnotení PARO).
Miesto realizovania projektu je ihrisko Lúčny koník.
Predpokladaný prínos pre obec: zvýšenie kvality využívania ihriska Lúčny koník ako aj zvýšenie bezpečnosti na ihrisku.


Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Priechody pre  chodcov
Prihlasovateľ: Ivan Volek
Požadovaná suma: 2 500 Eur
Alokovaná suma: 2 500 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 328
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov, realizácia
Krátky popis:
Vybudovanie priechodu pre chodcov na Triblavinskej ulici pre bezpečný pohyb detí do školy . Na priechod taktiež inštalovať spomaľovacie vankúše na zabránenie rýchlemu pohybu automobilov.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Revitalizácia parčíka
Prihlasovateľ: Naša Javorka, občianske združenie
Požadovaná suma: 2 500 Eur
Alokovaná suma: 2 500 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 423
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov, realizácia
Krátky popis:
Azda jediný verejný park na Čiernej Vode, o ktorý sa už rok stará naše občianske združenie Naša Javorka si aj tento rok pýta našu pozornosť. Potrebuje zrevitalizovať. Mladé platany napadli škodcovia a začali vysychať. Hrozí, že už tento rok bude parčík na Javorke opäť bez stromov. A keďže ľudia potrebujú parčík a parčík zase stromy, rozhodli sme sa napadnuté stromy vymeniť a zabrániť tak zúfalému stavu, kedy by sa z parku nadobro vytratil akýkoľvek prírodný tieň.
Za peniaze od obce:
- vysadíme nové stromy, 
- doplníme palisády ku kvetinovým záhonom, aby sme mohli pravidelne a bez problémov kosiť trávnaté plochy,
- esteticky zabezpečíme rozvodnú skriňu a ostatné prípojky na siete, ktoré sú v priestore parku nechránené a v dosahu hrajúcich sa detí. 
Výsledkom našej práce bude zrevitalizovaná verejná plocha, ktorá bude ešte lepšie slúžiť každej mamičke s kočíkom, všetkým hrajúcim sa deťom a okoloidúcim cyklistom. 
Tieto úpravy budú stáť asi 2.800,- EUR, pričom z participatívneho rozpočtu obce by sme radi získali 2.500,- EUR. Veríme, že sa nám to aj vďaka vašej podpore podarí. Ďakujeme.

Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Rozkvitnutá Javorka
Prihlasovateľ: Naša Javorka, občianske združenie
Požadovaná suma: 2 500 Eur
Alokovaná suma: 2 500 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 374
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov
Krátky popis: 

Naša Javorka by chcela rozkvitnúť. Kvety sú pohladením oka aj duše a rozkvitnutý verejný priestor je niečo, čo by sme v Javorovej Aleji veľmi chceli. OZ Naša Javorka sa už druhý rok snaží zveľaďovať verejný priestor v Javorovej Aleji. Dosadili sme uhynuté javory, zrevitalizovali kruhový objazd a postavili tieniacu pergolu s lavičkou a košom v našom malom parčíku. V tejto snahe chceme plynule pokračovať aj tento rok. Radi by sme zakúpili závesné samozavlažovacie kvetináče, ktoré by si naši susedia mohli adoptovať a starať sa o kvety, ktoré v nich budú tešiť každého, kto pôjde okolo. Javorová alej je tranzitná zóna ku škole, škôlke, cyklotrase aj ihrisku Lúčny koník na Čiernej Vode. Javorová Alej je najbližším miestom, kde naše deti v škole a škôlke trávia čas prechádzkami na čerstvom vzduchu. Je to tiež miesto s jediným verejným parčíkom s pergolou na Čiernej Vode. Jeho zveľadenie je preto potešením a motiváciou nielen obyvateľov tejto lokality ale aj množstva ľudí, ktorí ju denne navštevujú, či ňou prechádzajú. Tento projekt sme nacenili na takmer 2.800,- EUR, pričom 2.500,- EUR by sme radi získali z participatívneho rozpočtu obce. Ďakujeme za vašu podporu.


Pozrieť prezentáciu projektu
 
 

 

Revitalizácia okolia dažďového rigola na ulici Javorová Alej
Prihlasovateľ: Ľubomír Hatina
Požadovaná suma: 2 500 Eur
Alokovaná suma: 2 500 Eur
Počet hlasov v hlasovaní: 396
Čerpaná suma: 0 Eur
Stav: Prihláška podaná, projekt postúpil do hlasovania občanov, realizácia.
Krátky popis:
Cieľom je skultúrnenie zeleného pásu pri školskom plote a zanedbaného a výstavbou znehodnoteného dažďového rigolu formou výsadby kvetov, vždyzelených okrasných kríkov a iných rastlín pozdĺž zadných plotov radovej zástavby rodinných domov, ktoré tvoria prirodzenú hranicu medzi základnou školou a Javorovou alejou. Odhadovaná suma projektu je 2500 Eur

Pozrieť prezentáciu projektu