Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PaRo 2023

Projekty prihlásené do schémy PaRo 2023
(podľa dátumu a času podania prihlášky)
Max. suma na projekt: 3000 eur

 

ODDYCHOVÁ ZÓNA ZÁHRADNÁ                                                                                 
Prihlasovateľ: OZ Oddychová zóna Záhradná
Dátum a čas podania prihlášky: 6.2. 2023 @ 20:08
Požadovaná suma: 2999 eur
Lokalita: 002
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 530
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, realizácia
Krátky popis: Cieľom projektu je skultúrniť nevyužitý obecný pozemok na konci Záhradnej ulice v starej časti Chorvátskeho Grobu a zároveň vytvoriť prostredie určené pre stretávanie sa každého, kto má chuť s niekým stráviť príjemné chvíle.
PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                       Hlasovanie                                                               

 

FESTIVAL POHYBU                                                                                                       
Prihlasovateľ: OZ Škola pohybu
Dátum a čas podania prihlášky: 10.2. 2023 @ 10:29
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita: 107
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 420
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, realizácia
Krátky popis: 

Cieľom predkladaného projektu je:
- budovať športovú a susedskú komunitu prostredníctvom zorganizovania športového podujatia pre deti aj dospelých „Festival pohybu“,
- vyvolať záujem detí o rôzne druhy športov,
- aktívne trávenie voľného času detí a ich rodičov v našej obci.

Do pohybových aktivít v rámci festivalu pohybu sa môžu zapojiť všetky deti bez ohľadu na výkonnosť a pohybovú zdatnosť. Na podujatí chceme vytvoriť prajnú susedskú atmosféru, kde deti aj ich rodičia strávia zmysluplný čas. 
Našou činnosťou aj predkladaným projektom chceme verejnosti ponúknuť možnosť aktívne tráviť čas v mieste bydliska, možnosť vzájomne sa spoznať a budovať tak susedskú a športovú komunitu.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                             Hlasovanie                                                      

 

BEZPEČNOSŤ HRUDKY/TRIANGEL                                                                            
Prihlasovateľ: Marcela Bugárová
Dátum a čas podania prihlášky: 10.2. 2023 @ 15:45
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita: 101
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 381
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, realizácia
Krátky popis: 

Križovatka Hrudky/Triangel je dlhodobo nebezpečná z dôvodu absencie svetelného zvýraznenia priechodu pre chodcov (Smer Hrudky – detské ihrisko FITPARK). Zabezpečením solárneho osvetlenia priechodu pre chodcov chceme včas upozorniť vodiča na nebezpečenstvo stretu s chodcom, psychologicky pôsobiť na vodičovu pozornosť aj pri zníženej viditeľnosti.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                            Hlasovanie                                                 

 

IHRISKO A PARČÍK NA SPISOVATEĽSKÝCH ULICIACH                                           
Prihlasovateľ: OZ VLNA
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 14:17
Požadovaná suma: 2998 eur
Lokalita:

Hodnotiaca správa:
Nespĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023: 

  • nespĺňa požiadavku realizovateľnosti na pozemkoch obce Chorvátsky Grob, alebo na pozemkoch v správe obce Chorvátsky Grob (pravidlá PaRo2023).

Vzhľadom na majetkové pomery pozemku odporúčame prihlasovateľovi požiadať obec o dotáciu.

Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní:
Čerpaná suma:
Stav: 
Krátky popis: 

Chceme s pomocou z PaRo našej obce podporiť našu dobrovoľnícku a susedskú prácu a snahu pri postupnom zveľaďovaní ihriska a parčíku na Spisovateľských uliciach, ktoré slúžia všetkým obyvateľom.

Na ihrisku je už nutné po 11 rokoch vymeniť opotrebované prvky a celé ihrisko potrebuje v rámci pravidelnej údržby pretrieť. Na lavičkách v parčíku chceme vymeniť chýbajúce a zničené drevené výplne, s ktorými dostanú lavičky celkom nový, krajší vzhľad. No a radi by sme pokračovali v skrášľovaní parčíku a ihriska výsadbou vhodných drevín a trvalkových záhonov.

V ďalších etapách plánujeme okrem pravidelnej dobrovoľníckej starostlivosti aj skrášlenie múriku pri existujúcom vyvýšenom záhone pozdĺž ihriska. Parčík chceme ďalej spríjemniť výsadbou vhodnej zelene, doplnením stojanov na bicykle ale aj vytvorením terasy/pódia pri Klubovni OZ Vlna a prechodným chodníkom cez parčík. Fasáda klubovne tiež čaká na svoju krajšiu podobu.

PREZENTÁCIA PROJEKTU

 

BEZPEČNEJŠIE IHRISKO NA MALÝCH VINICIACH                                                   
Prihlasovateľ: Anna Hikkerová
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 15:40
Požadovaná suma: 2000 eur
Lokalita:
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 179
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, projekt nezískal dostatok hlasov
Krátky popis: 

Cieľom tohto projektu je vybudovanie oplotenia v prednej časti pozemku v oddychovej zóne Malé Vinice, aby sa týmto zabránilo stretu vybiehajúcich detí s autami na ceste a vybudovanie solárneho LED osvetlenia oddychovej zóny, ktoré doteraz absentuje.

Hlavnými benefitmi projektu sú:

1. bezpečnosť detí hrajúcich sa na ihrisku,

2. osvetlením pozemku sa stane ihrisko bezpečnejším a užívateľným aj v jesenných a zimných mesiacoch.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                          Hlasovanie                                                            

 

CYKLOPRÍSTREŠOK PRE ŽIAKOV NA ŠKOLSKEJ                                                   
Prihlasovateľ: OZ Školská, Chorvátsky Grob
Dátum a čas podania prihlášky: 6.2. 2023 @ 20:08
Požadovaná suma: 2998 eur
Lokalita:
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 351
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, projekt nezískal dostatok hlasov
Krátky popis: 

- Vybudovať nový prístrešok na bicykle v areáli ZŠ, aby tam mohli byť bezpečne uložené bicykle a kolobežky a boli ochránené v nepriaznivom počasí.

- Zlepšiť bezpečnosť žiakov, ktorí chodia do školy na bicykli či kolobežke.

- Podporiť žiakov i učiteľov k aktívnejšiemu využívaniu bicyklov na cestu do školy.

- Odbremeniť dopravu a parkovanie v okolí školy v ranných hodinách.

- Vzdelávať žiakov intenzívnejšie o dopravných predpisoch a rizikách súvisiacich s cestnou premávkou.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                             Hlasovanie                                                         

 

KULTÚRNE PODUJATIA J.J. FOOD SÝPKA                                                                
Prihlasovateľ: J.J. Food Sypka, s.r.o.
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 18:00
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita:
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 82
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, projekt nezískal dostatok hlasov
Krátky popis: Kultúrne podujatia v J.J. Foodsypka. Chceli by sme podporiť a budovať komunitu v obci Chorvátsky Grob v ktorej žijeme, aby sme sa pravidelne stretávali na kultúrno - spoločenských podujatiach i rôznych divadelných predstaveniach.
PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                         Hlasovanie                                                              

 

PRESTREŠENIE ÁTRIA V  KLUBOVOM DOME                                                           
Prihlasovateľ: Klub seniorov Chorvátsky Grob
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 18:26
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita:
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 86
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, projekt nezískal dostatok hlasov
Krátky popis: Našim zámerom je zastrešiť átrium v Klubovom dome na ulici Mila Urbana v pôvodnej časti Chorvátskeho Grobu. Klubový dom je miestom stretávania sa nielen seniorov počas celého roka. Týmto zastrešením nám vznikne nový priestor na trávenie času vonku, hlavne počas letných slnečných dní, keď je príjemnejšie sedieť na čerstvom vzduchu, ako medzi štyrmi stenami. Ďalšou výhodou je, že obnovený priestor môžu využívať aj deti z Detského klubu, ktorý rovnako sídli v budove. Deťom pribudne miesto, ktoré môžu v lete spoločne s mamičkami využívať a hrať sa s rovesníkmi.
PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                            Hlasovanie                                                         

 

 OSVETLENÁ CYKLOTRASA - ZADANIE
Prihlasovateľ: OZ Javoráčik
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 18:44
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita:
Hodnotiaca správa:
Nespĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023 nakoľko:
  • Cyklotrasa má v celom úseku dĺžku: 2150,6 m a preto nie je hospodárne ani efektívne robiť projekt, inžiniering a stavebné povolenie len na 200-300m úsek.
  • Cyklotrasa bola financovaná z EU fondov a v súčasnosti je v udržateľnosti, ktorú zabezpečuje ZO Jurava. Počas 5 rokov (= do roku 2024) nie je možné nijako do cyklotrasy technicky zasahovať. 
  • S ohľadom na predchádzajúci bod by sa osvetlenie mohlo realizovať iba mimo telesa cyklotrasy, čím zadanie nespĺňa požiadavku realizovateľnosti na pozemkoch obce Chorvátsky Grob, alebo na pozemkoch v správe obce Chorvátsky Grob (pravidlá PaRo2023).

Projekt osvetlenia cyklotrasy (ako celok) považujeme za prínosný a realizovateľný avšak musí byť zrealizovaný v súčinnosti s OZ Jurava, s poskytovateľom finančných prostriedkov a v súlade s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci. Na základe predloženého projektu odporučí vedenie obce poslancom, aby projekt osvetlenia celej cyklotrasy zaradili do rozpočtu obce ako samostatnú investičnú akciu.

Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní:
Čerpaná suma:
Stav: Zadanie bolo v procese preskúmania realizovateľnosti a udržateľnosti projektu vyradené zo schémy PaRo 2023

 

Krátky popis: Cyklotrasa v obci Chorvátsky Grob v úseku od ZŠ s MŠ Javorová alej smerom na časť Triangel je využívaná obyvateľmi na najmä na športové a rekreačné účely a zároveň slúži ako dôležitý prvok pre bezpečnú a zelenú dopravu žiakov a detí do ZŠ s MŠ Javorová alej. Využitie cyklotrasy  v jesenných a zimných mesiacoch obmedzuje skoré stmievanie. Osvetlenie cyklotrasy by rozšírilo počet hodín, počas ktorých by ju mohli obyvatelia využívať, napríklad deti vracajúce sa z poobednej hodiny na základnej umeleckej škole, psíčkari na podvečernej prechádzke ako aj športovci.
PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                                                                                                        

 

REVITALIZÁCIA JAZIERKA V TRIANGLI                                                                     
Prihlasovateľ: Jana Bilková
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 18:59
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita:

Hodnotiaca správa:
Nespĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023: 

  • Nespĺňa požiadavku realizovateľnosti na pozemkoch obce Chorvátsky Grob, alebo na pozemkoch v správe obce Chorvátsky Grob (pravidlá PaRo2023).
  • Projekt sa má realizovať v objekte vodnej stavby - retenčnej nádrže, v ktorom je navrhovaný projekt neprípustný.

Odporúčame prihlasovateľovi, aby projekt prepracoval (umiestnil objekty mimo retenčnej nádrže) a požiadal o dotáciu.

Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní:
Čerpaná suma:
Stav: 
Krátky popis: Naším zámerom je vyriešiť nelichotivý stav jazierka v strede medzi bytovkami, ktoré slúži ako miesto pre stretávanie susedov, na rozhovory, pri hre s deťmi alebo venčení psov. Toto miesto je veľmi neestetické, s množstvom prerastenej pálky. Radi by sme si pobyt vonku spríjemnili výsadbou kvetov v záhone okolo jazierka.
Naším cieľom je revitalizácia jazierka a výsadba rastlín, tak aby bol záhon celoročne farebný a pútavý, prospešný pre opeľovače, zároveň vytvoríme zaujímavý krajinný prvok, citlivo zasadený do prostredia.
PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                                                                                                       

 

VODA A ZELEŇ PRE KOMUNITNÚ ZÓNU JAVORKA                                                 
Prihlasovateľ: OZ Naša Javorka
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 21:51
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita: 105
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 397
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, realizácia
Krátky popis: V roku 2022 sme po získaní pozemku začali práce na Komunitnej zóne pri kruhovom objazde v Javorovej Aleji. Aj vďaka prostriedkom
z minuloročného participatívneho rozpočtu, ale predovšetkým vďaka stovkám dobrovoľníckych hodín práce našich skvelých susedov, máme prvú fázu projektu úspešne za sebou.
V rámci druhej fázy v Komunitnej zóne plánujeme vybudovať prvú pitnú fontánku v obci. Počas horúcich letných dní bude slúžiť všetkým okoloidúcim na osvieženie a bežcom či cyklistom na doplnenie fľašiek s vodou. Zároveň premeníme 30 metrový vyvýšený záhon, ktorý vznikol pri palisádach, na dlhý rozkvitnutý trvalkový pás s viac ako 240 rastlinami a celkovou plochou viac ako 46 m2.
PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                           Hlasovanie                                                           

 

ŠPORTOVÁ OBEC CHORVÁTSKY GROB                                                                   
Prihlasovateľ: OZ Susedsky Hi
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 23:42
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita:
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 501
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, realizácia

Krátky popis: Rozvoj športu pod záštitou profesionálnych trénerov a elitných športových klubov v obci Chorvátsky Grob
- - - - - - - - -
- Profesionálny systém športovej prípravy
- Špičkoví tréneri uznávaní nielen na Slovensku
- Reprezentácia obce v “nových” športoch
- Zviditeľnenie obce, byť príkladom pre ostatné obce
- Prepojenie výchovno vzdelávacieho procesu a telovýchovy
- Byť blízko Bratislavy nie len vzdialenosťou, ale aj podmienkami pre šport

- Tréningové jednotky v rámci školského areálu
- After School aktivity, termíny krátko po vyučovaní
- Dohľad a konzultácia so športovým fyzioterapeutom

PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                           Hlasovanie                                                            

 

OPRAVA VSTUPU A SPOMAĽOVAČOV  NA CESTÁCH LOKALITY PANÓNSKY      HÁJ II.                                                                                                                             
Prihlasovateľ: Ivan Volek
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 23:44
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita:

Hodnotiaca správa:
Nespĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023: 

  • nespĺňa požiadavku realizovateľnosti na pozemkoch obce Chorvátsky Grob, alebo na pozemkoch v správe obce Chorvátsky Grob (pravidlá PaRo2023).

Vzhľadom na majetkové pomery pozemku odporúčame prihlasovateľovi požiadať poslancov obce a stavebnú komisiu o vyjadrenie k zaradeniu projektu do rozpočtu obce a k realizovateľnosti projektu formou investičnej akcie obce.

Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní:
Čerpaná suma:
Stav: 
Krátky popis:

-  Cesta je používaná ako prejazd na lokalitu Suché miesto. Cesta je využívaná ako obchádzková trasa pri zablokovaní Triblavinskej ulice
- Cesta bola využívaná ako obchvat pri oprave Triblavinskej ulice
-  Ťažká stavebná technika, dilatácie, dodatočné vybudovanie 
vstupnej šachty vody spôsobili popraskanie vjazdu a spomaľovačov.
-  Poškodený vstup a spomaľovače spôsobujú neštandardné dopravné situácie a  ohrozovanie bezpečnosti premávky ako
i ohrozovanie cyklistov a chodcov. Tak isto nastáva zvýšené opotrebovanie a poškodzovanie automobilov.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                                                                                                        

 

DOPLNENIE BLIKAJÚCEHO OSVETLENIA NAD ZNAČKY  PRIECHODOV PRE     CHODCOV TRIBLAVINSKÁ ULICA                                                                              
Prihlasovateľ: Ivan Volek
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 23:44
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita:
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 155
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, projekt nezískal dostatok hlasov
Krátky popis:

Blikajúce osvetlenie priechodov pre chodcov na Triblavinskej ulici má slúžiť najmä pre bezpečný pohyb detí, obyvateľov.
• Rekonštrukciou asfaltového povrchu cesty vodiči nedodržiavajú
maximálnu povolenú rýchlosť, preto je potrebné upozorňovať na
miesta priechodov pre chodcov blikajúcou signalizáciou
• V budúcnosti po rekonštrukcii Triblavinskej ulice navrhujem nainštalovať i svetelného dosvetlenie existujúcich priechodov.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                            Hlasovanie                                                           

 

DOBUDOVANIE CHODNÍKA ŠTÚROVA UL. A JAVOROVÁ ALEJ                              
Prihlasovateľ: Ivan Volek
Dátum a čas podania prihlášky: 12.2. 2023 @ 23:44
Požadovaná suma: 3000 eur
Lokalita:
Hodnotiaca správa: Spĺňa podmienky pre zaradenie do schémy PaRo 2023
Alokovaná suma:
Počet hlasov v hlasovaní: 173
Čerpaná suma:
Stav: Prihláška podaná, postupuje do hlasovania, projekt nezískal dostatok hlasov
Krátky popis:

Zabezpečenie bezpečnosti pri prechode na lokality. Zabezpečenie jednoduchého presunu napríklad kočíkmi. Zamedzenie tvorby blata na chodníku.Chodník  je bez údržby a ďalších nákladov min. 15 rokov.

PREZENTÁCIA PROJEKTU
                                                           Hlasovanie