Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty

VEDENIE OBECNÉHO ÚRADU
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
Starostka obce
+421 2 322 230 01
starosta@chorvatskygrob.sk
 
Ing. Ján Granec
Zástupca starostky
jan.granec@chorvatskygrob.sk
 
Ing. Ferdinand Kolčák, MBA
Prednosta obecného úradu
+421 903 568 929
prednosta@chorvatskygrob.sk
 
Mgr. Gabriela Hrubjáková
Sekretariát starostky a prednostu
+421 2 322 230 01
sekretariat@chorvatskygrob.sk
 
ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY - KLIENTSKE PRACOVISKO
Denisa Zemanová
Vedúca oddelenia, evidencia obyvateľstva, matrika
+421 2 322 230 11
matrika@chorvatskygrob.sk
 
Denisa Chobotová
Podateľňa, registratúra, overovanie listín a podpisov
+421 2 322 230 00
podatelna@chorvatskygrob.sk
 
Iveta Tomašková
Pokladňa, správa cintorína
+421 2 322 230 10
iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk
 
Monika Juhásová
Miestne dane a poplatky
+421 2 322 230 19
dane@chorvatskygrob.sk
 
Mgr. Dominika Andraščíková
Referent pre sociálne veci
+421 2 322 230 150948 898 858
dominika.andrascikova@chorvatskygrob.sk
 
STAVEBNÉ ODDELENIE
Ing. Mariana Stanková
Vedúca stavebného oddelenia, územného plánu a životného prostredia
+421 2 322 230 09
mariana.stankova@chorvatskygrob.sk
 
Mgr. Michal Varga
Referent stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia
+421 2 322 230 07
michal.varga@chorvatskygrob.sk
 
Ing. Eva Antalová
Referent stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia
+421 2 322 230 08
eva.antalova@chorvatskygrob.sk
 
Andrea Vráblová
Referent stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia
+421 2 322 230 18
andrea.vrablova@chorvatskygrob.sk
 
Ing. arch. Pavlína Forróová
Referent stavebného úradu, územného plánu a životného prostredia
+421 2 322 230 41
pavlina.forroova@chorvatskygrob.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Vedúci ekonomického oddelenia
+421 2 322 230 12
uctovnictvo@chorvatskygrob.sk

Daša Bácsová
Referent rozpočtu a účtovníctva
+421 2 322 230 03
dasa.bacsova@chorvatskygrob.sk
 
Ing. Eva Lapinová
Referent rozpočtu a účtovníctva
+421 2 322 230 03
eva.lapinova@chorvatskygrob.sk
 

Andrea Raučinová
Odborný referent financovania a riadenia projektov
+421 2 322 230 40
andrea.raucinova@chorvatskygrob.sk

Ing. Martina Halabicová
Referent rozpočtu a účtovníctva
+421 2 322 230 12
martina.halabicova@chorvatskygrob.sk

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
Ing. Jana Sochorová
Vedúca oddelenia
+421 2 322 230 13+421 940 626 517
jana.sochorova@chorvatskygrob.sk
Ing. Vladimír Augustini
Referent pre správu a evidenciu majetku
+421 2 322 230 42, +421 903 251 292
vladimir.augustini@chorvatskygrob.sk
Bc. Lucia Jaša
Referent pre správu a evidenciu majetku
+421 2 322 230 13
lucia.jasa@chorvatskygrob.sk
Juraj Radosa
Referent pre správu a evidenciu majetku
+421 2 322 230 42+421 940 656 868
juraj.radosa@chorvatskygrob.sk
ODDELENIE STRATEGICKÝCH ČINNOSTÍ
JUDr. Hana Kardošová
Právnička
+421 2 322 230 04
Poslať mailovú správu

 

Mgr. Dana Kerekešová
Projektová manažérka
+421 940 626 512
kerekesova@chorvatskygrob.sk

Mgr. Ondrej Kerekeš
Projektový manažér
+421 940 626 515
Poslať mailovú správu

 
PREVÁDZKA A ÚDRŽBA OBCE

Jaroslav Cisik
Vedúci prevádzky
+421 948 132 141

HLAVNÝ KONTROLÓR
PhDr. Zlatica Opáleková
kontrolor@chorvatskygrob.sk
 
VEREJNÉ OSVETLENIE
Poruchové číslo   0948 132 141
VEREJNÁ KANALIZÁCIA
Poruchové číslo (IMAZ)   0917 853 043 
VEREJNÝ VODOVOD
Poruchové číslo Čierna Voda (IMAZ):   0917 853 043             
Poruchové číslo pôvodná časť obce:   0800 121 333
 
ODCHYT TÚLAVÉHO PSA
OZ Pomoc psíkom    0948 684 548
 
ADRESA OÚ A FAKTURAČNÉ ÚDAJE OBCE CHORVÁTSKY GROB

Obec Chorvátsky Grob
Námestie Josipa Andriča 17
900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 00304760
DIČ: 2020662105

Bankové spojenie: 

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN SK73 5600 0000 0066 0126 5001
Kód banky 5600, SWIFT KOMASK2X

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN SK15 0900 0000 0050 3163 4949
Kód banky 0900, SWIFT GIBASKBX

Ústredňa: +421 02 322 230 00
E-mail: podatelna@chorvatskygrob.sk

Elektronická podateľňa: www.slovensko.sk

Číslo elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy je E0005588766.