Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Separovaný odpad

Alchýmia triedenia separovaného odpadu

Organizácie INCIEN a NATUR-PACK pripravili pre verejnosť unikátnu príručku o odpadoch. Nesie názov odpadová alchýmia komunálneho odpadu. Príručka nadväzuje na pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, ktorého autorkami sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová. Stiahnuť si ju môžete kliknutím na tento link. 

Separovaný zber pre bytové domy

Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu sa pri bytových domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových kontajnerov (1100 l) žltej a modrej farby.

Zberové plastové kontajnery žltej farby sú určené na separovaný zber plastov, kovových obalov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.).

Zberové kontajnery modrej farby sú určené na separovaný zber papiera.

Zvonové kovové kontajnery zelenej farby rozmiestnené v obci slúžia na separovaný zber skla a sú vyvážané v pravidelných intervaloch.

Separovaný zber pre rodinné domy

Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu sa pri rodinných domoch v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom bezfarebných priesvitných plastových vriec a plastových nádob (120 l) žltej a modrej farby.

Žltá plastová nádoba je určené pre zber plastov, kovových obalov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.).

Modrá plastová nádoba je určená pre zber papiera.

Bezfarebné, priesvitné vrecia sú určené na separovaný zber:

  • plastov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.),
  • papiera a kartónu

Pre každý druh separovanej zložky je určené zvlášť bezfarebné priesvitné vrece - papier sa nesmie miešať s plastami a inými odpadmi. 

Bezfarebné, priesvitné plastové vrecia si obyvatelia môžu bezplatne vyzdvihnúť v pokladni Obecného úradu, pri platení poplatku za komunálny odpad, alebo v úradných hodinách.

Zvonové kontajnery zelenej farby rozmiestnené v obci slúžia na separovaný zber skla a sú vyvážané v pravidelných intervaloch.

Plastové nádoby (žltá, modrá, 120 l) určené pre zber separovaného odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastové nádoby zakúpia v pokladni Obecného úradu počas stránkových hodín v hodnote 26 €.

Vybavuje: Iveta Tomašková, tel. kontakt: 02/ 322 230 10,
email: iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk

UPOZORNENIE 

Nádoby na plast a papier musia byť vyložené v deň vývozu od 06:00 !

Zber separovaných zložiek sa uskutočňuje separátne jedným zvozovým autom, preto je veľmi dôležité dôkladné triedenie.

i_7041210

VKM/ TETRAPAK

PATRIA SEM: čisté obaly VKM/ tetrapak

KOVY  

PATRIA SEM: konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov, šťahovacie časti z mliečnych a iných produktov (jogurty, paštéty a pod.), hliníkové nádobky z čajových sviečok

NEPATRIA SEM: kovové obaly kombinované s iným materiálom

KONTAKT:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. , Prevádzka Senec, Červený Majer 13, 

Dispečing tel: +421 02 45 92 58 09, email: dispecingsc@avesk.sk

www.avesk.sk