Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jarné obdobie a lesné požiare - upozornenie obyvateľom

Dátum: 11.03.2024
Autor: Chorvátsky Grob
Počet videní: 237
5 min. čítania
Jarné obdobie a lesné požiare - upozornenie obyvateľom

Upozorňujeme občanov aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi, môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 311 €.

Vo väčšine prípadov sa stáva, že tieto malé požiare predchádzajú vzniku veľkých lesných (pozemných, korunových- rýchlo sa šíriacich, alebo podzemných dlho trvajúcich) požiarov. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru takéhoto druhu je človek a jeho nezodpovedné sa správanie.

V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína sezóna spojená s odstraňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, strihaním stromčekov a všeobecne starostlivosťou o svoje záhrady. Mnohí pritom  oheň využívajú ako prostriedok pomoci pri vykonávaní spomínaných činností. Ten však v tomto období veľmi ľahko dokáže prerásť v požiar a tým začne platiť porekadlo „Oheň je dobrý sluha ale zlý pán!“ Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov len veľmi krátko odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva predstavuje ideálnu „živnú pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar. Preto sa spaľovať môže len za splnenia určitých požiadaviek. Vypaľovanie je za každých okolností zakázané a trestne sankcionované! Na druhej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. Tie vznikajú najskôr horením pôdneho pokrytia. Prízemný požiar sa postupne rozšíri, čoho výsledkom je korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou 25 km/h. Vietor postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je charakteristické: rýchle sa šírenie v smere vetra a v závislosti od množstva horľavých látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostupného terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na jeho likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace práce, častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde to nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa!  Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového volania! 

Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je hlavným nástrojom požiarnej prevencie. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že je dôležitá preventívno-výchovná činnosť najmä v obdobiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.   

                                                                      

Oddelenie požiarnej prevencie

          OR HaZZ v Pezinku