Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pripomíname: Zber BIO odpadu od domu začína v tento piatok (01. 03. 2024)

Dátum: 28.02.2024
Autor: Chorvátsky Grob
Počet videní: 644
3 min. čítania
Pripomíname: Zber BIO odpadu od domu začína v tento piatok (01. 03. 2024)

Upozorňujeme obyvateľov na začiatok pravidelného dvojtýždňového zvozu BIO odpadu metódou "od domu".

Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) zo záhrad a parkov sa v obci Chorvátsky Grob realizuje prostredníctvom plastových BIO nádob (240L alebo 1100L) hnedej farby.

Zber sa uskutočňuje len od fyzických osôb. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si musia svoj BIOODPAD zhodnocovať na vlastné náklady mimo zberu komunálnych odpadov.

HNEDÁ NÁDOBA JE URČENÁ PRE "ZELENÝ ODPAD"

kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.

DO BIO NÁDOBY NEVKLADAJTE: 

zvyšky jedla, mäso, mäsové výrobky,  nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov, kosti, mliečne výrobky, vaječné škrupiny, starý chlieb, uhynuté zvieratá, časti zvierat, nezoštiepkované vetvy a konáre zo stromov a tují, listy z orecha, popol iný ako z prírodného dreva, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kov, farby a riedidlá, papier, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, mačacie, psie, ľudské výkaly, plienky, sklo, drevo chemicky upravované alebo lepené, textil, chemicky ošetrené ovocie a zelenina, kamene, cigaretové ohorky. 

UPOZORNENIE:

Nádoby musia byť vyložené v deň vývozu od 06:00 !
 

V prípade otázok k odpadovému hospodárstvu kontaktujte prosím zástupcu starostky p. Granca:
odpady@chorvatskygrob.sk

AKO SA DOSTANEM K PLASTOVEJ NÁDOBE

Plastovú BIO nádobu (hnedá 240l) určenú pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabezpečuje obec Chorvátsky Grob. Občania si plastovú BIO nádobu zakúpia v pokladni OÚ.

Vybavuje: Iveta Tomašková, tel. kontakt: 02/ 322 230 10
E-mail: iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk

Viac sa o zbere BIO odpadu dozviete na web stránke obce:
https://www.chorvatskygrob.sk/21937/bio-odpad