Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Aktuality

AGILITA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ BOLA URČENÁ AKO NÚTENÝ SPRÁVCA V LOKALITE PH II

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhlásil nútenú správu verejného ...viac...

Zverejnené 18.1.2019


 

INFORMÁCIA O ZASTAVENÍ SPORU O NEPLATNOSŤ VÝPOVEDE ZMLUVY O NÁJME VODÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Oznamujeme obyvateľom obce, že dnes sa stalo právoplatné uznesenie Krajského súdu Bratislava č.sp.zn ...viac...

Zverejnené 18.1.2019


 

ZVEREJŇUJEME ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA KOMISIÍ

Zápisnice si môžete prečítať kliknutím na príslušný link:
Komisia pre územné plánovanie, výst ...viac...

Zverejnené 18.1.2019


 

STANOVISKO OBCE K ZÁMERU ŠÚRSKE LÚKY

Obecný úrad registruje zverejnenie oznámenia na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...viac...

Zverejnené 17.1.2019


 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE PRE FINANCIE DOTÁCIE A SOCIÁLNE VECI

Zápisnicu zo zasadnutia komisie nájdete v tomto linku,
alebo na podstránke komisie.
 
...viac...

Zverejnené 17.1.2019


 

VOĽBA PREZIDENTA SR SA USKUTOČNÍ DŇA 16.3.2019

Zverejňujeme Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta SR, z ktorého vyber ...viac...

Zverejnené 17.1.2019


 

OBEC POŽIADALA O PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE. RODIČOM BUDÚ PLATBY VRÁTENÉ

Starostka obce sa dôrazne ohradzuje voči nepodloženým obvineniam z nečinnosti úradu, ktoré sa šíria ...viac...

Zverejnené 16.1.2019


 

Redakčné oznámenie o oprave chýb v číslovaní uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018

Z dôvodu zjavnej nesprávnosti pri písaní uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018 sp ...viac...

Zverejnené 15.1.2019


 

Dopĺňame video záznam z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018

Videozáznam nájdete na stránke:
http://www.chorvatskygrob.sk/2018-12-10-zasadnutie/mid/243966/m ...viac...

Zverejnené 14.1.2019


 

PRACOVNÁ PONUKA OÚ - PRÁVNIK

Detaily pracovnej pozície nájdete v tomto linku
viac...

Zverejnené 12.1.2019


 

NOVÁ PRACOVNÁ PONUKA OBECNÉHO ÚRADU

Referent majetku obce Chorvátsky Grob
Podrobnosti o pracovnej ponuke nájdete v tomto dokument ...viac...

Zverejnené 9.1.2019


 

AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY OBECNÉHO ÚRADU

Obecný úrad obsadzuje nasledovné pozície:

Pracovník prevádzky a údržby
Detaily nájde ...viac...

Zverejnené 8.1.2019


 

PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI JE TREBA PODAŤ DO 31.01.2019

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane os ...viac...

Zverejnené 7.1.2019


 

PRACUJTE V ODBORNEJ KOMISII - PODIEĽAJTE SA NA RIADENÍ OBCE

Prosíme záujemcov z radov verejnosti, ktorí majú záujem o dobrovoľnú prácu v jednej z troch odbornýc ...viac...

Zverejnené 3.1.2019


 

Kam s vianočným stromčekom po sviatkoch? O odvoz sa postarajú pracovníci OÚ.

Zber a odvoz vianočných stromčekov sa začína 9.1.2019 podľa harmonogramu nižšie. Stromčeky odvážame ...viac...

Zverejnené 2.1.2019


 

Úradná tabuľa

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ A OZNÁMENIE O PREDLOŽENÍ ZÁMERU PODĽA §23 ods. 1) ZÁKONA Č. 24/2006 Z. z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VEC: Zámer navrhovanej činnosti "Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob
NAVRHOVATEĽ: Obecný športo ...viac...

Zverejnené 18.1.2019


 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
z v o l á v a m
zasadnutie ...viac...

Zverejnené 18.1.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: Igor Zelina a Lívia Zelinová
Lokalita:Kukučínova
Parc.č. 1587/874, 1598/24< ...viac...

Zverejnené 14.1.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník :        Ing Ondrej Macháček, Hviezdoslavova 7, 900 25  Chorvátsky Grob
Lokalita : ...viac...

Zverejnené 10.1.2019
Aktualizované: 11.1.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Stavebník: Jozef Obeda
Lokalita: 5 element
Parc.č.: 1631/69, 1631/70
Dátum vyve ...viac...

Zverejnené 10.1.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Stavebník: Markus Breyer
Lokalita: 5 element
Parc.č.: 1631/73, 1631/74
Dátum vy ...viac...

Zverejnené 10.1.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Stavebník: Michal Drobný
Lokalita: 5 element
Parc.č.: 1631/71, 1631/72
Dátum vy ...viac...

Zverejnené 10.1.2019


 

Vybavenie Petície za vykonávanie údržby a správy miestnej komunikácii ulice „Južná“ Obcou Chorvátsky Grob

Podrobnosti o vybavení petície nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 9.1.2019


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Chorvátsky Grob, so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,
týmto podľa ...viac...

Zverejnené 4.1.2019


 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 335/2018 - Voľba hlavného kontrolóra.

Uznesenie č. 335/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob
 
A. berie na ve ...viac...

Zverejnené 21.12.2018
Aktualizované: 2.1.2019


 

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.
 
viac...

Zverejnené 4.6.2018


 

 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka