Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Aktuality

STANOVISKO OBCE K ZÁMERU ŠÚRSKE LÚKY

Obecný úrad registruje zverejnenie oznámenia na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...viac...

Zverejnené 17.1.2019


 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE PRE FINANCIE DOTÁCIE A SOCIÁLNE VECI

Zápisnicu zo zasadnutia komisie nájdete v tomto linku,
alebo na podstránke komisie.
 
...viac...

Zverejnené 17.1.2019


 

OZNÁMENIE O OBMEDZENÍ PREVÁDZKY POŠTY 17.01.2019

Pošta Chorvátsky Grob bude dňa 17.01.2019 otvorená v čase od 
8:00 do 12:30 hod.
 
...viac...

Zverejnené 17.1.2019


 

VOĽBA PREZIDENTA SR SA USKUTOČNÍ DŇA 16.3.2019

Zverejňujeme Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta SR, z ktorého vyber ...viac...

Zverejnené 17.1.2019


 

OBEC POŽIADALA O PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE. RODIČOM BUDÚ PLATBY VRÁTENÉ

Starostka obce sa dôrazne ohradzuje voči nepodloženým obvineniam z nečinnosti úradu, ktoré sa šíria ...viac...

Zverejnené 16.1.2019


 

Redakčné oznámenie o oprave chýb v číslovaní uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018

Z dôvodu zjavnej nesprávnosti pri písaní uznesení Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018 sp ...viac...

Zverejnené 15.1.2019


 

Dopĺňame video záznam z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2018

Videozáznam nájdete na stránke:
http://www.chorvatskygrob.sk/2018-12-10-zasadnutie/mid/243966/m ...viac...

Zverejnené 14.1.2019


 

PRACOVNÁ PONUKA OÚ - PRÁVNIK

Detaily pracovnej pozície nájdete v tomto linku
viac...

Zverejnené 12.1.2019


 

NOVÁ PRACOVNÁ PONUKA OBECNÉHO ÚRADU

Referent majetku obce Chorvátsky Grob
Podrobnosti o pracovnej ponuke nájdete v tomto dokument ...viac...

Zverejnené 9.1.2019


 

AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY OBECNÉHO ÚRADU

Obecný úrad obsadzuje nasledovné pozície:

Pracovník prevádzky a údržby
Detaily nájde ...viac...

Zverejnené 8.1.2019


 

PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI JE TREBA PODAŤ DO 31.01.2019

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane os ...viac...

Zverejnené 7.1.2019


 

PRACUJTE V ODBORNEJ KOMISII - PODIEĽAJTE SA NA RIADENÍ OBCE

Prosíme záujemcov z radov verejnosti, ktorí majú záujem o dobrovoľnú prácu v jednej z troch odbornýc ...viac...

Zverejnené 3.1.2019


 

Kam s vianočným stromčekom po sviatkoch? O odvoz sa postarajú pracovníci OÚ.

Zber a odvoz vianočných stromčekov sa začína 9.1.2019 podľa harmonogramu nižšie. Stromčeky odvážame ...viac...

Zverejnené 2.1.2019


 

Videozáznam z rokovania obecného zastupiteľstva 21.12.2018

 
Úvod, schválenie programu:

 
Zloženie sľubu poslankyne p. Michálkovej ...viac...

Zverejnené 22.12.2018


 

Za člena komisie sa budete môcť prihlásiť už čoskoro.

Na sociálnych sieťach sme zaznamenali viacero otázok k možnostiam členstva a práce občanov v komisiá ...viac...

Zverejnené 14.12.2018


 

Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: Igor Zelina a Lívia Zelinová
Lokalita:Kukučínova
Parc.č. 1587/874, 1598/24< ...viac...

Zverejnené 14.1.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník :        Ing Ondrej Macháček, Hviezdoslavova 7, 900 25  Chorvátsky Grob
Lokalita : ...viac...

Zverejnené 10.1.2019
Aktualizované: 11.1.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Stavebník: Jozef Obeda
Lokalita: 5 element
Parc.č.: 1631/69, 1631/70
Dátum vyve ...viac...

Zverejnené 10.1.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Stavebník: Markus Breyer
Lokalita: 5 element
Parc.č.: 1631/73, 1631/74
Dátum vy ...viac...

Zverejnené 10.1.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Stavebník: Michal Drobný
Lokalita: 5 element
Parc.č.: 1631/71, 1631/72
Dátum vy ...viac...

Zverejnené 10.1.2019


 

Vybavenie Petície za vykonávanie údržby a správy miestnej komunikácii ulice „Južná“ Obcou Chorvátsky Grob

Podrobnosti o vybavení petície nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 9.1.2019


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Chorvátsky Grob, so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,
týmto podľa ...viac...

Zverejnené 4.1.2019


 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 335/2018 - Voľba hlavného kontrolóra.

Uznesenie č. 335/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob
 
A. berie na ve ...viac...

Zverejnené 21.12.2018
Aktualizované: 2.1.2019


 

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.
 
viac...

Zverejnené 4.6.2018


 

 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka