Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Aktuality

Bude sa ambrózii – postrachu alergikov, dariť v obci aj tento rok?

ambrozia.jpg

Upozorňujeme vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na výskyt inváznych druhov rastlín v katastr ...viac...

Zverejnené 14.6.2019


 

Starostka diskutovala s obyvateľmi. Najviac otázok smerovalo k preberaniu infraštruktúry obcou

image-from-rawpixel-id-558680-jpeg.jpg

V stredu, 12.06.2019 podvečer, patrila zasadačka obecného úradu 16-tim obyvateľom obce, ktorí si vyh ...viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

Nevyviezli Vám smeti, alebo pri vývoze poškodili nádobu? Písomne to reklamujte

zberna_nadoba.jpeg

Na základe oznámenia od spoločnosti AVE vás informujeme, že všetky reklamácie ohľadne poškodených ná ...viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

Okresný úrad Senec potvrdil odporúčanie starostky obyvateľom PH II neuzatvoriť nové zmluvy s AVS

image-from-rawpixel-id-425245-jpeg.jpg

Odporúčanie starostky pre obyvateľov PH II - neuzatvoriť zmluvy s AVS, s.r.o., potvrdil listom Okres ...viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

Obec nesúhlasí s umiestnením a prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadov v areáli družstva

kompost.jpg

Okresný úrad v Senci nám zaslal Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia, z ktorého je zrejmé, že Obec ...viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

Pozvánka na darovanie krvi, 18. júna 2019 od 8:00 do 10:30 hod. v kultúrnom dome v Bernolákove

artistic-blossom-bright-207962.jpg

Vážení spoluobčania,
pozývame vás na DAROVANIE KRVI,
ktoré sa uskutoční v utorok, 18. ...viac...

Zverejnené 11.6.2019


 

Spoznajte tváre folklórneho súboru Chorvatanka

V sobotu 08.06.2019 sme si spoločne užili oslavy 30. výročia folklórneho súboru Chorvatanka. Ak ste ...viac...

Zverejnené 10.6.2019


 

Pomôžte získať 7.000 Eur na projekty z našej obce. Stačí Vám emailová adresa a 2 minúty

image-from-rawpixel-id-380149-jpeg.jpg

Dva projekty z obce Chorvátsky Grob sú prihlásené do hlasovania o príspevok z participatívneho rozpo ...viac...

Zverejnené 10.6.2019


 

Nesprávny variabilný symbol z Vás môže urobiť neplatiča. Pozrite sa, kde ho nájdete

variabilny_symbol_vymer.png

Pracovníci ekonomického oddelenia obecného úradu pri spracovaní Vašich platieb daní z nehnuteľnosti ...viac...

Zverejnené 7.6.2019


 

Nový BalíkoBOX je v prevádzke. Ponúka nonstop výdaj zásielok neviazaný na otváracie hodiny pošty.

IMG_20190606_103544.jpg

V OC Monar sa dnes uskutočnil spoločný tlačový brífing starostky obce Vlaďky Vydrovej, generálneho r ...viac...

Zverejnené 6.6.2019
Aktualizované: 7.6.2019


 

Pripomeňte si oslavy Sv. Urbana, patróna vinohradníkov. Aftermovie z akcie

sv_urban.png

Pod záštitou starostky obce, Vlaďky Vydrovej, sa v sobotu 18.5.2019, pri soche Sv. Urbana vo vinici, ...viac...

Zverejnené 2.6.2019


 

Výzva na predkladanie projektov a zadaní v rámci schémy: Participatívny rozpočet 2019

image-from-rawpixel-id-431044-jpeg.jpg

Fyzické osoby - nepodnikatelia, právnické osoby aj podnikatelia môžu predkladať návrhy na verejnopro ...viac...

Zverejnené 31.5.2019
Aktualizované: 6.6.2019


 

Máte nápad na verejnoprospešný projekt? Požiadajte obec o dotáciu

image-from-rawpixel-id-478623-jpeg.jpg

Obec finančne podporí verejnoprospešné projekty a vyzýva záujemcov (právnické osoby a podnikateľov), ...viac...

Zverejnené 31.5.2019


 

Ulice sú špinavé od tekutiny z rozkladajúceho sa BIO odpadu. Riešime problém s jeho vývozom

bio_odpad_cesta.jpg

Obdržali sme viacero sťažností na znečistenie ulíc obce, ku ktorému dochádza pri vývoze BIO odpadu. ...viac...

Zverejnené 31.5.2019


 

Potrebuje Váš senior dohľad alebo pomoc inej osoby? Obráťte sa na obec

image-from-rawpixel-id-383927-jpeg.jpg

Obec Chorvátsky Grob zabezpečuje a poskytuje opatrovateľskú službu tým občanom - ktorí sú odkázaní n ...viac...

Zverejnené 29.5.2019


 

Úradná tabuľa

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov Zmeny a doplnky 06

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na stavebnom oddelení počas úradných dní (pondelok 7:00-12:00 ...viac...

Zverejnené 14.6.2019


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18.06.2019 /utorok/ o 18:15 hod.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obe ...viac...

Zverejnené 11.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Stavebník: Mgr. Katarína Wentz
Lokalita: MA1
Parc. č.: 1578/566
Stavba: Rodinný ...viac...

Zverejnené 5.6.2019


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ VEREJNÉHO PREROKOVANIA

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere predaja pozemku ako zákonom upravenú výnimku - parcela registra E číslo 294/48

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a od ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 1,5 m2 v priestoroch Obecného úradu na prízemí.

Predmet prenájmu: nebytové priestory o výmere  1,5  m2  v predmetnej nehnuteľnosti 
Doba prenáj ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 22 ks stromov a 110 m2 krov - v lokalitách L2 až L6 v k.ú. Chorvátsky Grob

Žiadateľ: Regionálne cesty, a.s.
Lokalita: časť cesty III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda, č ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Informácia pre verejnosť na základe Zákona o civilnej ochrane obyvateľstva

Informácia pre verejnosť Obce Chorvátsky Grob vyplývajúca z plnenia povinností podľa §14 ods. 1 písm ...viac...

Zverejnené 26.4.2019


 

 


English version
Úvodná stránka