Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odovzdanie drobného stavebného odpadu (DSO)

POTREBUJETE:

 • Uhradiť počas úradných hodín POPLATOK za drobný stavebný odpad v pokladni OÚ, (kontakty a ďalšie informácie k úhrade sú nižšie).
 • Predložiť doklad o uhradení poplatku pri odovzdaní DSO počas OTVÁRACÍCH HODÍN na zbernom mieste - stanovisku kontajnerov.
 • Mať trvalý pobyt v obci.
 • Mať uhradený poplatok za komunálny odpad v danom roku.

POPLATOK:

LEHOTA NA VYBAVENIE:

 • Na počkanie.

TLAČIVÁ:

 • Nie sú určené, resp. nevyžadujú sa na začiatku procesu.

POSTUP:

 • Poplatník najskôr (v úradných hodinách) uhradí poplatok za DSO v pokladni OÚ, podľa hmotnosti, ktorú chce na zbernom mieste odovzdať.
 • Po úhrade obdrží doklad o zaplatenej sume a množstve odpadu.
 • V čase otváracích hodín privezie DSO na zberné miesto - stanovisko kontajnerov.
 • Dokladom o úhrade poplatku sa preukáže zamestnancovi zberného miesta, ktorý ho usmerní kam má DSO vyložiť.
 • V prípade, že sa hmotnosť nebude zhodovať s uhradeným poplatkom, má zamestnanec právo  neumožniť vyloženie DSO na zbernom mieste.

KONTAKT:

Iveta Tomašková
Pokladňa
02/322 230 10
iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk

POZNÁMKY: